O nás
27.05.2006 136430 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133611 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

23.03.2018 / 23:03redakcečtenost 6600e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Tradiční čínská medicína (TCM) je založena na původních šamanských léčebných praktikách dálného východu a čínském lidového léčitelství, protřepaných a potencovaných později socialistickou indoktrinací. Pokud ji lidé požadují, není Sisyfos proti. Nechceme zakazovat alternativy, které sice alternativami moc nejsou, spíš slepými cestami, ale víme, že poptávka po tzv. alternativní medicíně tu vždy bude. Vyhrazujeme si však právo odkrývat nefunkčnost většiny z alternativních terapií a kritizovat byznys kolem nich. Stejně tak jsme to činili i u TCM a vždy se snažili poukazovat na její rizika, neúčinnost mnohých jejích metod a preparátů, ale ani jsme nezakrývali případy, kdy některé z postupů TCM „fungují“, i když často jinak a v jiném rozsahu, než tvrdí zastánci TCM.

Donedávna byla u nás TCM provozována v soukromých institucích, byť ji nabízeli alternativně i někteří lékaři. V rámci čínské kulturní a ekonomické invaze posledních let však dochází ke změně, TCM proniká tam, kde dosud fungovala medicína postavená na důkazech. První vlaštovkou onoho průniku se stala od září 2015 ambulance TCM, dnes Česko-čínské centrum TCM Fakultní nemocnice Hradec Králové v  čele s MUDr. Františkem Musilem, Ph.D. Tento trend podporovali předchozí ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA i náměstek Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Další, ne snad vlaštovkou, ale přímo čínským drakem se stalo Společné prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou z  března 2016, podepsané prezidenty obou zemí, v jehož části VIII. se objevila tato pasáž: „Obě strany vyjádřily připravenost posilovat víceúrovňovou, rozsáhlou, vzájemně výhodnou a  praktickou spolupráci mezi svými lékařskými institucemi, školami a  farmaceutickými podniky v  rámci Memoranda o  porozumění o  strategické spolupráci mezi zdravotními systémy ČR a  ČLR. Obě strany budou nadále podporovat šíření, propagaci a  používání tradiční čínské medicíny v  České republice a  střední a  východní Evropě a  podporovat výstavbu česko-čínských center tradiční čínské medicíny.“
V duchu tohoto prohlášení Poslanecká sněmovna jednomyslně schválila v  dubnu 2017 novelu, jíž uzákonila v  českém zdravotnictví profese terapeuta a specialisty TCM. Stalo se tak na doporučení Výboru pro zdravotnictví v čele s prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc., navzdory kritice ze strany České lékařské komory i České lékařské společnosti. Novela byla v  červnu potvrzena Senátem, nicméně díky racionalitě mnohých senátorů se tak stalo jen těsnou většinou hlasů.

Problém spočívá v tom, že onen průnik nebyl způsoben požadavky českých pacientů, ty zcela uspokojí soukromá nabídka léčby TCM. Stejně tak nebyl dán snad nějakou poptávkou českého zdravotnictví, které by objevilo, že některé problémy pacientů dokáže TCM léčit lépe než medicína postavená na důkazech. To vše je jen výsledkem činnosti lobbistů, kteří se rozhodli prosadit TCM do českého zdravotnictví. Patří k nim část politiků, zákonodárců i nepolitických institucí jako je Komora tradiční čínské medicíny nebo Československá SinoBiologická společnost. |Jejich motivem mohou být jak zištné zájmy, tak i čirý idealismus. Výsledek je ale stejný a nebezpečný − hlavně proto, že pokud TCM prolomí dveře do našeho zdravotnického systému, může odčerpávat prostředky na skutečně ověřenou léčbu a nakonec uškodí nejen naší touze po tom, abychom léčili racionálně a efektivně, ale hlavně ohrozí ve svém důsledku životy českých pacientů. Bude to též precedent pro legalizaci dalších typů alternativní medicíny.

Nám nezbývá, než rozkošatělému týmu lobbistů pro Tradiční čínskou medicínu udělit jubilejní Bludný balvan nejvyšší kvality.

Vysoce si ceníme opačnou snahu, tedy pokusy se těmto lobbistům postavit. Podporujeme momentální úsilí Senátu zrušit legislativu uznávající čínské léčitele za součást českého zdravotnictví.
Výroční diamantový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - tým lobbistů prosazujících Tradiční čínskou medicínu do českého zdravotnictví za mimořádně úspěšné přezírání vědecké medicíny | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11349 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9315 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2607 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621252
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE