O nás
27.05.2006 136430 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133610 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

23.03.2018 / 22:53redakcečtenost 8440e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Náš laureát je od roku 2008 děkanem Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nedávno dokonce kandidoval na funkci rektora univerzity. Jako vědec-zootechnik dlouhodobě působí na Katedře zootechnických a veterinárních disciplín a kvality produktů. Je bezesporu osobností, která má autoritu, jejíž názory je třeba respektovat. Odborné renomé prof. Šocha bohužel kontrastuje s podporou pochybných metod  péče o zdraví zvířat, zvláště léčby homeopatiky.

Pan profesor je nadšeným příznivcem 200 let staré, na magii založené homeopatie. V minulosti absolvoval několik našich i zahraničních homeopatických kurzů. Homeopatickou odbornost obhajuje diplomem „International Diploma in Classical Homeopathy“, který získal studiem anglické klasické homeopatie na „The London College of Classical Homeopathy“ v rozsahu 400 výukových hodin, 50 hodin řešení případů se supervizí a zakončeném závěrečnou zkouškou.

Víru v „zázračné“ účinky homeopatik mísí s vědeckou odborností. To je jádro naší kritiky. Je podivné, že odborné okolí tuto iracionální stránku jeho činnosti „nevidí“ a nijak nereflektuje. Naopak, pod jeho přímým nebo nepřímým vedením bylo, zřejmě bezproblémově, obhájeno více bakalářských i doktorských prací, kde byla předmětem výzkumu, kromě obvyklých léčebných postupů, také homeopatika. Ta však, jak známo, neobsahují ani molekulu účinné látky, jejich objektivní účinek by byl současnou vědou nevysvětlitelný. Dosud zveřejněné metaanalýzy řady klinických studií nepřinesly průkaz účinku homeopatik, podobně se k pozitivnímu výsledku nedostala ani snaha ohnout poznatky biologie a fyziky tak, aby bylo možné vůbec nějaký efekt očekávat. Je tedy možné, že homeopatika léčí pouze zvířata v péči Jihočeské univerzity?

Vědecký výzkum účinnosti homeopatik by samozřejmě mohl být smysluplný. Pokud by si kladl za cíl falzifikovat známé přírodní zákony, nebo odhalovat nepřímé, nejspíš psychologické procesy ovlivňující výsledky empirických studií, přinášel by zajímavé výsledky. Ani k jednomu z těchto cílů však bádání prof. Šocha ani jeho žáků nesměřuje. Je to škoda, možná by přinesly jemu i celé univerzitě věčnou slávu.

Další závažnou stránkou je mimouniverzitní vystupování prof. Šocha. Například v rozhovoru pro IDNES říká: „Homeopatie je prostě léčba jako každá jiná. To znamená, že stejně jako normální léky někdy taky nezabere. Ale v našich testech se ještě nestalo, že by v porovnání s klasickou léčbou její výsledky vyšly hůř.“ [IDNES.cz/Zprávy, 15. 7. 2010]

Profesor Šoch vyučuje rovněž v kurzech homeopatie „Školy celostní a přírodní medicíny KAMATÉ“, působící v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Homeopatie se tu studuje ve 4-denním kurzu za 4 800 korun. Co přináší účastníkům? „Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí akutní průběh nemocí podpořit šetrnou léčbou bez vedlejších účinků. Homeopatie je především terapeutická metoda, která klinicky využívá jevu podobnosti a používá léčivé látky v nekonečně malých neboli infinitezimálních dávkách. Pojem principu podobnosti vychází z pravidla, že existuje paralelní účinek mezi toxikologickou schopností nějaké látky a její schopností terapeutickou. Homeopatie je současně terapeutická metoda založená na specifické farmakologii, která využívá principu podobnosti a používá léčivé substance ve slabých dávkách nebo v intenzimálních ředěních, a současně léčebná koncepce, v níž zaujímá prvořadé místo reakční potenciál nemocného, individualizace léčebné strategie a respektování člověka v jeho celistvosti. Homeopatie nevylučuje ostatní terapeutické metody ani jiné léčebné koncepce a je vhodným doplňkem pro léčbu celé řady onemocnění.“ [http://skolakamate.cz/]

Komentáře k „principu podobnosti“ snad není třeba. Při dnešní slavnosti oceňujeme patnáctileté optimistické úsilí profesora Miloslava Šocha i jeho žáků obhájit milovanou homeopatii přírodním vědám i vědecké medicíně navzdory.


Zlatý bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2017 - Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c. za bezcílný akademický výzkum na magii založené homeopatie a za její veřejnou propagaci | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11349 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9314 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2606 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621233
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE