O nás
27.05.2006 136428 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133608 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

23.03.2018 / 21:37redakcečtenost 7227e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Naši laureáti jsou internetoví věrozvěstové nové vlny vědeckotechnické retrorevoluce. Tomu nebudeme ani chtít věřit, ježto jsme od útlého mládí indoktrinováni iluzí, že žijeme na kulaté, rotující, neukotvené Zemi, motající se obrovským vesmírem – kde i hvězdy teroristicky vybuchují. Z té představy mnohé jímá děs, agorafobie a kinetóza, zvláště pokud již ve škole získali alergii na matematiku. Už Archimédes sháněl pevný bod. Nejen bod, ale celou pevnou půdu pod nohama nabízejí plochozemci, šíříci placaté krédo, jež je notabene v souladu s knihou Genesis i Koránem:

Země je plochá, pevná, netočivá, shůry chráněná pevnou klenbou nebeskou vysokou 5 000 km. Ta je v noci podsvícena hvězdami kroužícími kol Polárky (byť se nedá určit jak vysoko je nad pólem.) Měsíc a Slunce, oba zvící asi 52 km, pravidelně kolují pod klenbou ve výši 4 800 km a to nad i mezi mraky (pokud nezavelí Josue). Ale nejsou to opravdová tělesa – jsou jen světýlka. Ani gravitace neexistuje – vždyť „je to pouhý Newtonův úskok, aby dokázal, že Země obíhá kolem Slunce“, vždyť je známo, že: „Věci padají dolů, protože jsou hustší než okolní vzduch“. Navíc s https://www.placata-zeme.cz/fe-music/ si můžete zazpívat i protest song proti gravitaci.

Leč planární pohodu narušilo spiknutí rotačně-kulových-heliocentricko-teoretických blouznivců: Eratosthena, Koperníka, Galilea, Keplera, Newtona a přikyvoval jim Foucalt tím svým kyvadlem. Tyto hrozné výmysly zděsily přemnoho činovníků a velikánů − i Kalvína, Luthera a prý i Goetha.

Naštěstí, praktický Sam Rowbotham (1816 – 1884) vyřkl požadavek zetetických, tj. okemzjevných a rukoulapných důkazů z experimentů konaných  pomocí domácího náčiní – to proto, aby si kdokoli mohl ověřit, na jaké Zemi žije. V r. 1839 zjistil, že vodní hladina v 6 mil dlouhém kanále je rovná a nikoli oblá. Zavrhl tudíž šalebný globus a za pravdivou prohlásil Gleasonovu mapu, čili azimutální ekvidistantní projekci globu. A ta je hlavním fetišem téměř všech soudobých plochozemců. Jejich zálibou je přeměřování hladin místních vod a odhalování kosmonautiky coby kolosálního podvodu páchaného vládami a zejména NASA − avšak mlčí o kosmických aktivitách jiných států.

The Flat Earth Society (USA 1956) přináší naději, že se lze vymanit se z heliocentrismu, neb její „Vojáci pravdy a rozumu … tasili meč, aby … byli uzurpátoři [heliocentrismu] nuceni abdikovat“. A statisíce se již vymanili v USA, Británii, Kanadě, Brazílii, Austrálii ba i jinde a stále jich přibývá!

Určitě se i u nás rozvine zetetická geografie, neboť každý má lidské právo svobodně si vybrat, zda chce žít na plochoZemi či na kouloZemi. Nastanou sice všelijaké potíže, např. ve školství, avšak inkluzí plochozeměpisu (na úkor neoblíbené matematiky a fyziky) to jistě zvládneme.

Soudobí heliocentričtí spiklenci NASA, Roskosmos, Hollywood a i Mosfilm? se ale nevzdávají. Stále chrlí lži o dobývání kosmu, přistání na Měsíci („vždyť to není pevné těleso!“), raketách, ISS, vozítkách na Marsu, ačkoli my plochozemci víme, že „nebylo žádným nezávislým experimentem prokázáno, že raketový pohon ve vakuu funguje, naopak pokusy amatérů ukazují, že nikoli“.

Obdivujeme chrabrost s jakou vzdoruje heliocentrismu Vladimír Bača svým www.placata-zeme.cz a David Starosta svou unikátní studií Nebe a Země. A spolu s díky za jejich nechtěné varování před přívalem zetetických nauk jim udělujeme obzvláště placatý Bludný balvan.


-----------------------------------------------------------------

[1] Starosta, David: NEBE A ZEMĚ, https://www.placata-zeme.cz/nebe-a-zeme/ 2016
https://www.placata-zeme.cz/nebe-a-zeme-2/ 2016
[2] Macháček,Šimon: https://www.youtube.com/results?search_query=Šimon+Macháček
[3] Macháček, Šimon: https://www.youtube.com/user/212025510
[4] The Flat Earth Society: https://www.tfes.org/ https://wiki.tfes.org/The_Flat_Earth_WikiReakce:

Dobrý den pane Blochu, pane Grygare a spol.,
bohužel se nemůžu dnes zúčastnit předávání vašich anticen. Nicméně vám všem přeji, ať si to užijete. Pro ty z vás, kdo jste ateisté, tak sledujte na internetu, osobně nebo na mém blogu informace o brazilských vědcích, kteří sedm let po celém světě prováděli experimenty ohledně tvaru a povrchu naší země a dospěli k tomu, že je všechno jinak, jež učí učebnice o heliocentrismu. 26.3.2018 je zveřejní v Sao Paulu a 29.3.2018 na internetu, určitě se objeví i na mém webu. Můžete taky sami hledat zakřivení země dle všeobecně uznávaných výpočtů. Nenajdete ho. Milióny lidí ho už prakticky hledaly, ale nenašly. Můžete ho najít jen v učebnicích, výpočtech a teoriích.
Pro ty z vás, kteří se považujete za věřící křesťany, čtete Bibli a věřte tomu, co je tam psáno. Země byla stvořena v sedmi dnech, zcela jasně je na první stránce uvedeno, jak to bylo provedeno a že existuje nebeská klenba, která oddělila vody od vod. Uvnitř této klenby nebo i v této klenbě jsou všechna stvořená nebeská tělesa (slunce, měsíc, hvězdy, bludné hvězdy) a žádný nekonečný vesmír neexistuje. Dle Bible je země nehybná a slovem "země" je myšlena souš. V celé Bibli nenajdete slovo planeta nebo sluneční soustava. Zcela zjevně se píše o tom, že se slunce a měsíc pohybují nebo že se i zastavily na celý den nebo se dokonce vrátil stín slunce o deset stupňů (schodů). Biblická kosmologie, stejně jako kosmologie dávných civilizací a národů nikdy nepopisují nějakou zemi jako kouli rotující kolem své osy a kolem slunce.
Přeji vám všem krásné zážitky a dobrý pocit uspokojení ze zesměšňování druhých lidí. Nicméně lidská moudrost je pro Boha bláznovstvím. Opravdu moudrý člověk ví, že ještě vůbec nic neví, bez ohledu na to, jestli je věřící nebo není. Takový člověk by v životě neudělil někomu nějaké bludné balvany jako to děláte vy po celé ty roky. Ve skutečnosti jen zesměšňujete sami sebe. Vaši anticenu mi nemusíte posílat, můžete si ji nechat, nemá žádnou hodnotu.
S pozdravem
Vladimír Bača

Bronzový bludný balvan v kategorii družstev za rok 2017 - obhájci placaté Země Vladimír Bača a David Starosta za chrabrý vzdor heliocentrickému spiknutí | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11348 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9314 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2606 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621193
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE