O nás
27.05.2006 121001 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 122797 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

08.03.2010 / 09:28redakcečtenost 18881e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2009 získává
stříbrný Bludný balvan

Ing. Josef Schrötter

za rozvíjení a propagaci psychotroniky a za osobitou léčitelskou aktivitu

V roce 2009 mohl náš laureát slavit dvojí šedesátku: nejen životní jubileum, ale také šedesáté pokračování své proslulé „školy psychotroniky“ na stránkách měsíčníku Regenerace.

Povoláním bankovní úředník se obrátil k esoterickým koníčkům se svědomitostí a s plným nasazením. Publikoval desítky článků, pronesl četné přednášky, provozuje léčitelské poradenství, je specialistou na distanční léčení.

Již v dětství se u něho projevovaly nevšední schopnosti: vnímal auru, ovládal pendl i virguli. Býval často nemocný, léčitelské nadání aplikoval zprvu sám na sobě. V dospělosti se mu dostalo povzbuzení z míst nejvyšších, když se mu ve snu zjevil zesnulý kardinál František Tomášek. Na pokyn ze snu se v roce 1993 aktivně zúčastnil psychotronické konference v USA, kde vystoupil na téma „Geopatogenní zóny a bezpečnost v dopravě“.

V devadesátých létech se stal místopředsedou České psychoenergetické společnosti a v této funkci usiloval o sjednocení naší esoterické scény. Naštěstí se to nezdařilo, jinak bychom se zde nesešli. Sjednocení psychoenergetici by hravě zašlápli Sisyfos do nicoty.

Ing. Schrötter dbá na pečlivé odborné vysvětlení i složitějších funkcí a jevů. Příkladem je pojednání o „Teslově purpurovém štítu“, hliníkové destičce, prodávané až za 1.800 korun. V Regeneraci 7/2009 o tomto amuletu píše:

Teslův štít je skutečně anténa pro kosmickou energii (tachyony), kterou pak předává harmonizačnímu poli mysli, těla a duše. ... Slouží k zlepšení spánku, zvýšení fyzické a životní energie, zpomalení stárnutí, uzdravování mysli, zvyšuje energetickou úroveň organismu, pomáhá zlepšovat intuici, nabíjení potravin a tekutin. (Sic.)

Tenhle kámen mudrců má fungovat na následujícím principu:
Teslův purpurový energetický štít je vyroben z hliníku. Ten je nejprve anodován elektrolytickou oxidací a následně obarven. Pohyb atomů a elektronů hliníku je změněn takovým způsobem, že destička vibruje se základní – volnou - energií vesmíru (čchi, prána, orgon). ... V důsledku anodizace je pole pláště natolik změněno. že dochází k interakci s tachyony. Plášť má zcela unikátní krystalickou strukturu. ... Kvantová fyzika uznává, že každý materiál a každá lidská bytost vibruje na individuální frekvenci v jednotkách angströmů za vteřinu (světelné vlny). Tachyony procházejí neošetřenými hliníkovými pláty bez problémů. Tím, že anodizujeme povrch hliníku, vyvine se pole, které, dokáže tachyony zpomalovat. Tak je povrch hliníku nabíjen jemnou energií s možnou informační složkou ...

Zapšklý školomet, který darmo probděl hodiny fyziky, řekne, že jde o bezduchý blábol. My v Sisyfu jsme jiní, dovedeme ocenit poezii mašíblu.

Vyhledávané jsou léčivé Schrötterovy „obrázky pro třetí oko“. Autorem energeticky aktivované, „třírozměrné“, barevné ornamenty vycházejí pravidelně v Regeneraci, vedle zmíněných „škol psychotroniky“. Přikládají se na choré orgány a údy.

Ing. Schrötter stojí před problémem. Na přání nadšených čtenářů a vyléčených pacientů slíbil knižní vydání obrázků. Jenomže, jak se dočítáme, aktivace obrázků je dočasná, trvá nejvýše dva měsíce. Knížku si však pořizujeme na delší dobu.

Jak si náš laureát poradí? Čekáme, že nám odpoví při převzetí Balvanu.

Fotografie z předávání XII. Bludných balvanů Sisyfa
Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - Ing. Josef Schrötter | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 27938 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 13708 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 22. 11. 2017 (Výjimečně čtvrtá středa!), 17:00 hodin
MUDr. Jaromír Šrámek (1. Lékařská ...

Přednášky ostatní
04.10.2017 1780 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Přístupy od 3/2006
5143797
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE