O nás
27.05.2006 136432 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133611 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.08.2007 / 20:58Leoš Kyšačtenost 24898e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Astrolog za peníze ministerstva školství přednáší budoucím učitelům jak vychovávat děti podle znamení zvěrokruhu.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (UP) v Olomouci připravila dvouletý projekt financovaný Evropským sociálním fondem a MŠMT ČR s názvem "Centrum inovativního vzdělávání (CIV): Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových modulů". Projekt je určen studentům UP se zaměřením na posluchače fakult vzdělávajících učitele (fakulta pedagogická, přírodovědecká, filosofická, tělesné kultury a sportu) a učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ a pedagogům DD a DDM v Olomouckém kraji.

V rámci projektu proběhlo již devadesát workshopů zaměřených na reformu vzdělávání zejména při přípravě učitelů. Z workshopu konaného sedmnáctého dubna tohoto roku však racionálně uvažujícího člověka zamrazí. Přednášejícím je mediálně poměrně známý astrolog Milan Gelnar a tématem workshopu "Výchova dětí podle znamení". Na tento seminář ve kterém se budoucí učitelé učí jak přistupovat ke svým žákům podle jejich data narození upozornil Český klub skeptiků Sisyfos jeden z našich příznivců.

Obrátil jsem se proto na ministerstvo školství, zda příslušní úředníci vůbec tuší, že tato instituce zodpovědná za vzdělávání v této zemi financuje propagaci okultní pavědy. Odpověď mě velmi překvapila. Nejenže ministerstvo o workshopu olomouckého CIV ví, dokonce jej před zvídavým novinářem hájí.

„Ve svých dotazech neustále uvádíte, že astrologie je "přednášena" a "konají se přednášky" - již ve svém předchozím mailu jsem zmiňovala, že projekt probíhá formou workshopů. Nejedná se tedy o přednášky, ale o semináře s praktickým zaměřením, jejichž cílem není propagace jediné metody jako správné na úkor jiných metod.

"Výchova dětí podle znamení" je název jednoho z dvouhodinových workshopů, který nepovažujeme za propagaci astrologie jako exaktní vědy, jedná se o jeden z alternativních přístupů k dítěti (podotýkám, že se jedná o jeden z přístupů, opět zde nelze hovořit o propagaci tohoto přístupu jako jediného správného), kdybychom chtěli použit příměr, lze toto srovnávat např. s waldorfskou pedagogikou, která je využívána jako jeden z alternativních přístupů na některých školách.

Cílem zmíněného workshopu není prosazení toho, aby učitel přistupoval k dítěti výhradně na základě znamení zvěrokruhu, cílem je spíše rozšířit učitelům spektrum přístupů na základě aktuální společenské situace,“ napsala mi v jednom z e-mailů Karolína Svobodová z odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství. Musím přiznat, že po tomto e-mailu jsem si skutečně oddychl. Učitelům je tedy astrologie předkládána jenom jako jeden ze způsobů přístupu k dětem, který mohou používat a také nemusí. Není to krásné?

Ředitelka CIV paní Dora Assenza zašla ve své odpovědi ještě dál. Dlužno podotknout, že ji vůbec neposlala mě, přestože jsem jí své otázky poslal, ale pouze ministerstvu, které mi je laskavě přeposlalo.

„Centrum inovativního vzdělávání (CIV) je nezávislé a neideologické, nezastává jeden směr ve vědě, vzdělávání a politice. Neukazuje jeden pohled na svět, ale naopak, vítá široké spektrum názorů. Úkolem CIV je rozlišovat a prezentovat rozličné směry, ve kterých lze nalézt podněty k vědeckým analýzám a diskusím. Podstatou Centra je podchytit „best practice“ z různých vzdělávacích projektů, jejichž hlavní charakteristikou je otevřenost a kritické hodnocení myšlenek. Pojem „inovativní“ v názvu Centra představuje novum v komplexnosti, kdy CIV nabízí široký záběr témat najednou a sdružuje organizace a jednotlivce v ČR, kteří nemusí zastávat stejné pohledy. Jak je běžné na univerzitách, CIV jako vzdělávací instituce vítá kontroverzní debaty. Rozvíjí tak myšlení účastníků a odlišuje se od těch, kteří by chtěli vyloučit některá témata a myšlenky z akademických debat. Během tří semestrů proběhlo 90 workshopů, které vedli lektoři z celé ČR. Každý lektor měl možnost představit své téma v krátkém časovém horizontu dvou vyučovacích hodin. Účastníci workshopů tak získali dovednosti a povědomí o tom, co je jim přínosné. Podle značného zájmu o workshopy, kladných evaluací a ohlasů soudíme, že náplň i lektoři byli vybráni správně. Milan Gelnar, jeden ze 70 lektorů, prezentoval dne 17.4. 2007 v P-centru téma o výchově dětí, které spadá do výukového modulu „Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje“. Sešel se nadprůměrný počet lidí, 48 účastníků z řad studentů a učitelů, účast byla dobrovolná. Podle reportáže z workshopu, diskusních příspěvků a evaluace byl workshop veden na vysoké úrovni. Lektor je zkušený a byl si vědom, že jeho téma je kontroverzní na univerzitní půdě. Podle účastníků byl přístupný k diskusi. Ohledně kritiky pana Leoše Kyši k obsahu workshopu je nutné zmínit několik zásadních faktů - za prvé, obava, že Evropská unie a MŠMT financují horoskopy a předpovědi je bezpředmětná, protože toto nebylo tématem workshopu. Za druhé, novinář se neúčastnil ani jednoho workshopu a není tudíž zřejmé,na základě jakých empirických podkladů dochází k hodnocení.

Za třetí, novinář nebere v potaz svobodu projevu na akademické půdě, což je jeden ze základních principů, na kterých univerzity v otevřených společnostech stavějí. Dokonce i kdyby workshop nenaplnil podmínky kvality (což naplnil), ani CIV, ani univerzita, ani MŠMT nejsou odpovědni za to, co je v plné kompetenci přednášejícího. Za čtvrté, to, co pan Kyša nazývá „okultní pavědou“, je předmětem vědecké analýzy, lze najít mnoho vědeckých studií, které se zabývají např. tím, zda astrologie má nebo nemá empirický základ.“

Vyjádření paní Assenza mě, bohužel nejen obrazně, shodilo ze židle. Nevím, co je horší. Zda to, že ředitelka Centra inovativního vzdělávání při Univerzitě Palackého obhajuje a nechává vyučovat astrologii, nebo že ministerstvo s klidným srdcem tuto její odpověď vzalo na vědomí.
Zajímalo by mě, o jakých vědeckých analýzách paní Assenza mluví. Ty, o nichž ví Český klub skeptiků, vždy velmi jasně hovoří v neprospěch astrologie.

Dovedu si dost dobře představit, jakou paseku může učitel, věřící svému přednášejícímu, s dětmi udělat, když k nim bude přistupovat podle znamení místo znalostí z vývojové psychologie. Paní Assenza zřejmě ne.

Děsím se co dál bude CIV za podpory Ministerstva školství učitelům přednášet. Jak jasnovidně zjistit, zda žáci neopisují? Základy alchymie? Jak své žáky bránit před černou magií?

Myslím, že se jen velmi těžko budou hledat adepti na Bludný balvan v kategorii družstev, kteří by při dalším udělování těchto tradičních anticen za matení české veřejnosti Centrum inovativního vzdělávání a Ministerstvo školství předběhli. Za tohle si jej totiž zaslouží měrou vrchovatou.Jak se seknul Milan Gelnar

Milan Gelnar se kromě své pedagogické činnosti věnuje i věštění budoucnosti pomocí horoskopů pro zpravodajský server iDnes.cz.

V loňském roce se počátkem listopadu zaměřil na osud Kamily Velikovské, na osm let vězení odsouzené ženy, která zastřelila svého manžela. Velikovskou čekalo rozhodnutí vrchního soudu.

„Soud bude ke Kamile příznivě nakloněn a jeho rozhodnutí nebude nikterak dramatické,“ vyčetl z hvězd Milan Gelnar. Rozhodnutí vrchního soudu ovšem dramatické bylo. Místo předchozích osmi let přiklepli soudci vražedkyni deset. Tomu se podle astrologa říká že byl soudce příznivě nakloněn.
V článku o Velikovské vypustil pan Gelnar ještě několik úžasných perel:

„Já osobně říkám takovým horoskopům (Kamily Velikovské) šamanské, neboť v něm má kromě těch aspektů výrazně pozitivních, také velmi mnoho napětí, které musí být posléze nějak ventilováno. Tohle napětí obvykle lidi přivádí k šamanským či jiným obdobným praktikám, kdy prostřednictvím intenzivních kontaktů s duchovním světem, hledají a nacházejí uvolnění onoho obrovského napětí. Tito lidé se obvykle stávají léčiteli, sloužící ostatním, kteří tu schopnost nemají. Jinými slovy, to napětí není v horoskopu naznačeno pro nic za nic, ale má svou příčinu a také účel, do nějž by posléze mělo vyústit.“

Případ vražedkyně má podle astrologa i jiný rozměr a příčinu. "Astrologie jako taková vychází z toho, že existuje nesmrtelná duše a smrtelné tělo. Duše je něco jako řidič auta a to tělo představuje pro duši auto - tedy dopravní prostředek. Duše sem přichází za určitou zkušeností, za určitým cílem a tím je něco se naučit a něco si osvojit. Jakoby chodila někam do školy. A Kamila se má, podle toho co má ve hvězdách, naučit, starat o hodnoty těch druhých. To je její životní úkol. Bude muset naučit starat o duchovní hodnoty lidí, nejspíš těch kteří se stali obětmi domácího násilí."

"Díval jsem se na rozpoložení v čase, kdy k vraždě došlo," uvádí astrolog. "Ona událost je takzvaného karmického charakteru. To znamená, že má vazbu na minulé životy a nyní si Kamilina duše tímto, poněkud nešťastným a netradičním a samozřejmě nevědomým způsobem rozhodla přivést plnění svého karmického životního úkolu (tedy starat se o hodnoty těch druhých). V důsledku toho bude muset odejít do ústraní, vše si promyslet a pak jednat. Nebude to mít samozřejmě jednoduché, ale díky svému činu se stane známou, dostane se také k zajímavým výdělkům a bude moci se plně věnovat svému životnímu úkolu."

A tento dokonalý šarlatán přednáší s požehnáním a za peníze ministerstva školství budoucím učitelům.
Budou učitelé učit děti podle znamení? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11352 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9317 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2609 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621297
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE