O nás
27.05.2006 121002 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 122797 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

12.03.2007 / 10:35redakcečtenost 19565e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Strouhalova posluchárna MFF UK; Ke Karlovu 5; Praha 2 (12. 3. 2007)

Slovutní laureáti a jejich fanynky, vzácní hosté, příznivci i odpůrci kritického skeptického myšlení, dámy a pánové,

zdá se mi to jako včera, ale ve skutečnosti uplynulo již plných devět roků od chvíle, kdy se Český klub skeptiků SISYFOS rozhodl vyznamenávat jednotlivce i družstva, kteříž se v předešlém roce mimořádně zasloužili o matení české veřejnosti a rozvoj blátivého způsobu myšlení. Od té doby uplynulo ve Vltavě pod vyšehradskou skalou, na níž tak vizionářsky věštila slávu českému národu kněžna Libuše, mnoho vody; zejména pak zásluhou povodně v srpnu 2002. Ta se také podepsala na rozmnožení zásoby vhodných laureátů Bludných balvanů, kteří operativně přispěchali s novátorskými metodami vysušování mokrého zdiva souběžně s peněženkami postižených.

Jakkoliv to zní neuvěřitelně - přestože náš Komitét pro udělování Bludných balvanů se každoročně činí a do loňska udělil již plných 48 bludných balvanů - čekala Komitét letos hned po Novém roce mimořádně náročná práce, neboť nominace na balvany doslova pršely ze všech světových stran. Nechci si však stěžovat; na svou práci při náročném výběru finalistů se všichni komisaři a komisařky radostně těšili. Poprvé jsme se letos sešli již v předvečer Tříkrálový, protože každý z nás se už nemohl dočkat, jaké lahůdky nám členové a příznivci Sisyfa během roku 2006 připravili v podobě opravdu vypečených nominací. Po zevrubném celovečerním slyšení bylo zřejmé, že se budeme muset sejít znovu. Pro mezidobí dostali všichni členové domácí úkoly: vybrat pro finále opravdu ty nejlepší z nejlepších.

Finálový rozstřel proběhl symbolicky v den první čtvrti Měsíce, protože my astrologové si holt umíme vybrat. S ohledem na výtečnou domácí přípravu byl nakonec výběr laureátů snadný a rychlý. Osvědčená metoda souhlasného mručení členů komitétu znovu potvrdila své přednosti. Dokonce se domnívám, že by se s úspěchem uplatnila i v obou komorách parlamentu - pochopitelně v té dolní by se muselo mručet hlubšími tóny. Jednotlivé nominace na Bludné balvany 2006 byly doprovázeny jednomyslným mručením. Nikdo nezamručel proti a dokonce se nikdo mručení nezdržel - v zasedací světničce zaznívalo v těch chvílích takové ticho, že by bylo slyšet i pověstný špendlík, spadlý na kovral.

Všichni laureáti byli včas obesláni zvacími dopisy. Pokud je listonoši nezastihli doma - což při vytíženosti laureátů plnit náročnou společenskou objednávku není nic divného - byly dopisy uloženy na dodávací poště k pozdějšímu vyzvednutí. Tím chci předem vysvětlit, že možná někteří laureáti nejsou právě teď mezi námi. V těchto ojedinělých případech jim budou jejich bludné balvany deponovány pro pozdější převzetí; žel, již bez účasti veřejnosti a medií. Naproti tomu ti z laureátů, kteří se k převzetí prestižních ocenění dostavili osobně, mají - jak říkají naše stanovy - právo na pětiminutový děkovný proslov.

Tímto okamžikem prohlašuji slavnostní ceremoniál předávání Bludných balvanů Sisyfa 2006 za zahájený.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa

fotogalerie
Proslov při předávání IX. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2006 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 27940 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
03.01.2017 13709 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2017

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2017 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 22. 11. 2017 (Výjimečně čtvrtá středa!), 17:00 hodin
MUDr. Jaromír Šrámek (1. Lékařská ...

Přednášky ostatní
04.10.2017 1780 hits
Kladno - 10. října 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

"BIO,GM a krisprování aneb věda mezi pověrou a magií"

Přednáší
Prof. RNDr.Opatrný Zdeněk, CSc.

Laboratoř buněčné biologie a biotechnologie rostlin
Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze

Kdy?
úterý 10. ...

Přístupy od 3/2006
5143797
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE