O nás
27.05.2006 135265 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132900 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

12.03.2007 / 10:22redakcečtenost 29801e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS
oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2006 získává

zlatý Bludný balvan Sisyfa
redakce časopisu Vesmír, Praha
za mimořádně zdařilou propagaci nevědeckého myšlení
na stránkách tohoto prestižního přírodovědeckého časopisu

Po několika nesmělých pokusech o postmoderní zmatení pojmů se redakce časopisu Vesmír konečně odhodlala v samém závěru roku 2006 k frontálnímu útoku na kritické vědecké myšlení. Z důvodů na první pohled nepochopitelných zveřejnila na str. 689-90 listopadového čísla ročníku 85 (2006) (ne)rozumnou provokaci vědeckého pracovníka Fyzikálního ústavu AV ČR Ing. Vladimíra Chába "Čintamani a ptáci, aneb o vědě a empirii". Článek Ing. Chába skutečně obsahuje pozoruhodné provokační perly, například:

"... úvodem k mému článku o firmě, snažící se prodávat vynález, o kterém se neví, jak funguje."

"Jeho [Agricolův - pozn. Sisyfa] ryze empirický přístup demonstroval životnost náhledu klasifikovaného v současné době jako technologický. Ten v podstatě přispívá k formování tváře světa bez nutnosti využívat vědecké poznatky. Ke konfrontaci vědy a technologie dochází v okamžiku, kdy technologie selhává, resp. osvědčený postup přestává z nejasného důvodu fungovat."

"Jedna z firem, která vstoupila na náš trh, sanuje zdivo proti vzlínání netradiční metodou. Anténní systém je zavěšen v interiéru bez připojení na zdroj energie a firma zaručuje vysychání zdiva se zárukou na 20 let."

"Svérázným popisem funkce přístroje vyprovokovala firma silnou reakci nikoliv zákazníků, ale části odborné veřejnosti, bohužel však neadekvátním způsobem. Z evidentně fantaskního popisu efektu na molekuly vody byl učiněn závěr o nefunkčnosti přístroje a podvodu na zákaznících bez průkazného experimentálního materiálu."

"Na naší scéně došlo k tomu, že firma má být odsouzena proto, že tři fyzikové rozhodli o nemožnosti funkce přístroje na základě groteskního popisu jeho fyzikálního principu."

"Členové vědecké komunity by si však měli v plném rozsahu uvědomit, že jakožto státní zaměstnanci jsou odpovědni daňovým poplatníkům, což mimo jiné znamená učit a nestranně pomáhat, nikoliv odsuzovat a zesměšňovat."


Firma, kterou Vladimír Cháb tak, vehementně obhajuje, a jejíž sídlo v Rakousku dle vlastního vyjádření navštívil, se jmenuje Aquapol. Firma obdržela bronzový bludný balvan Sisyfa v kategorii družstev za r. 1999, když se jejími zákazníky stávali zejména nešťastní majitelé nemovitostí, poškozených za velké povodně v r. 1997. Podle vynálezce vysušovače zdiva na "principu magnetokinéze" Ing. Wilhelma Mohorna jeho přístroj údajně využívá přirozené energie geomagnetického pole k zatlačování vody ze staveb do Země.

Jak se zdá, firmu toto ocenění povzbudilo k dalšímu badatelskému úsilí, jak o tom svědčí reklama, kterou - zajisté bez jakékoliv příčinné souvislosti s Chábovou provokací - otiskl Vesmír v následujícím prosincovém čísle. Barevná dvoustrana je označena jako „Komerční prezentace“ a uvedena sdělením, že firma Aquapol se věnuje vysušování a sanaci vlhkého zdiva od r. 1985. Jednatel české odnože firmy Aquapol pak tvrdí, že rekonstrukce památek u nás byla sisyfovskou prací (Sisyfos však rekonstrukci památek v popisu práce nemá). Nicméně, když se po r. 1989 naše republika otevřela světu, seznámil se Ing. arch. Leoš Havlíček ve Vídni s Ing. Wilhelmem Mohornem a jeho firmou, která umí vysušovat zdivo bez podřezávání, chemie a zásahu do podstaty materiálů stavby.

Na druhé straně reklamy je mj. popsáno úspěšné vysušení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Studnici u Náchoda. Jenže v reklamním letáku č. 4/2006 téže firmy se říká, že se zde použilo kombinace Mohornovy novátorské metody a standardního postupu (oprava žlabů a svodů a jejich zaústění do kanalizace, odvětrání základového zdiva, terénní úpravy k eliminaci vlivu dešťové a svahové vody)!

Tři fyzikové, napadení ve Vesmíru ing. Chábem, se pochopitelně chtěli ozvat na stránkách téhož časopisu, kde byli osočeni; to však redakce Vesmíru neumožnila. Namísto toho otiskla v lednovém čísle ročníku 86 nemastnou neslanou úvahu člena své redakční rady "Čintamani a záhady" a dále typicky postmoderní stanovisko redakce pod titulkem: "V poznání je síla, aneb vědění je moc", které končí hlubokomyslným tvrzením: "Diskuse o tom, co patří do 'zlaté pokladnice' lidského vědění (a co by tedy měli znát všichni), nikdy neutichla. A týká se celé akademické obce."

Můžeme se tedy těšit, že na stránkách Vesmíru postupně proběhnou i další stejně nestranné diskuse, zda např. spiritismus, astrologie, homeopatie, geopatogenní zóny a jiná postmoderní veteš patří či nepatří do zlaté pokladnice lidského vědění. Za péči redakce Vesmíru, aby tato klíčová debata uvnitř české akademické obce nikdy neutichla, je tudíž zlatý bludný balvan Sisyfa jen zcela skromným, ale zato upřímným povzbuzením pro uložení do stejnojmenné pokladnice lidského vědění.

JG

fotogalerie
Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - redakce časopisu Vesmír | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8553 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577347
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE