O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132904 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.08.2006 / 21:41redakcečtenost 23608e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii jednotlivců za rok 2005 získává

stříbrný Bludný balvan
Jaromír Kozák
za alternativní přínos zejména egyptologii, spiritismu a kvantové mechanice

Ústředním vědeckým záměrem Jaromíra Kozáka je poznání a obnova zapomenutých duchovních odkazů. Jeho dílo, čítající kolem deseti knižních svazků, slyne celostním, mezioborovým přístupem a překvapivými výzkumnými metodami.

Především tu je Kozákův třídílný komentovaný překlad Egyptské knihy mrtvých, líčící posmrtné putování duše, dychtivé osvobození od dalšího převtělení. Kniha prý není souborem fantastických náboženských představ, jak soudí zkostnatělá věda, nýbrž popisem skryté duchovní skutečnosti. Náš laureát to pochopitelně zná nejlépe, neboť v jednom ze svých minulých životů, v době 12. dynastie, osobně redigoval originál knihy, kterou pak ve 21. století přeložil a opatřil komentářem. Názorně tak potvrdil a aplikoval principy transpersonální psychologie rozvíjené naším slavným krajanem Stanislavem Grofem, nositelem Bludného balvanu za rok 2000.

Jaromír Kozák nepochybuje o existenci prastarých vyspělých civilizací, dosud známých pouze z mýtů o Atlantidě a zemi Mu. Tyto civilizace prý byly osudově postiženy kosmickou katastrofou v 10. stol. př. Kr., kdy se Zemi těsně přiblížila zhoubná kometa, která naši planetu poškodila, ale naštěstí nezničila, zatímco planetu mezi Marsem a Jupiterem roztrhala na kousky. Pyramidy v Gíze jsou starší, než se uvádí v učebnicích, neboť vznikly jako úložiště chránící archívy dávné civilizace před kosmickým nebezpečím. Archív dosud čeká na znovuobjevení v podzemních prostorách pod pyramidami a Sfingou. Nemáme se však na co těšit, protože duchovně pokleslé lidstvo nejspíš zneužije nalezených informací ke konstrukci strašlivých, psychiku ničících zbraní.

Náš laureát dále odhalil spojitost (datovanou rokem 1628 př. Kr.) starověku s veledůležitým fenoménem novověku – českým spiritismem. Napsal o něm téměř devítisetstránkovou knihu “Spiritismus - zapomenutá významná stránka českých dějin” (Eminent, Praha 2003). Čeští spiritisté měli být nositeli vysokých morálních kvalit, přičemž se cele zaměřili na racionální poznávání duchů a jejich projevů.

Jaromíru Kozákovi náleží prvenství moderního přírodovědeckého výkladu spiritistických fenoménů. Píše o tom:

“Bod obratu nastal v okamžiku, kdy se objevily první nesmělé pokusy vysvětlit psychické jevy na základě kvantové teorie. ... S nejzásadnějším příspěvkem přišel prof. David Bohm, význačný fyzik, ... který rozvinul teorii explikátního a implikátního řádu. Jednoduše jde o to, že hmotný svět (explikátní řád) je pouhou projekcí nehmotného světa (implikátní řád). ... Do jeho sféry patří nejen jevy jako telepatie a jasnovidnost, ale především médijní spojení. O jeho samozřejmosti nejlépe vypovídá i to, že jej používají všichni, aniž by si toho byli vědomi, pokud nejsou silně mentálně zablokováni. ... Pokud k tomu připočteme ještě výsledky klinické smrti, reinkarnace a astrálního cestování, pak se zdá, že i ten nejzarytější odpůrce to již nemůže mlčky přehlížet.”

Ujišťujeme našeho slovutného laureáta, že jsme se v Sisyfu již odblokovali, a tudíž nepřehlížíme jeho jedinečné výsledky. Naše prestižní ocenění je toho dokladem.

fotogalerie
Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - Jaromír Kozák | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8556 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4273 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577455
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE