O nás
27.05.2006 135268 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132904 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.08.2006 / 18:29redakcečtenost 18631e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komise pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii jednotlivců získává za rok 2004

bronzový Bludný balvan
Marek JANÁČ
za nápaditou a přesvědčivou propagaci grafologie v rozhlasovém seriálu "Prezidentské rukopisy"

Seriál "Prezidentské rukopisy" vysílal Radiožurnál Českého rozhlasu v únoru 2004 a vyšel pak v tištěné podobě pod názvem "Písmo prezidentů promluvilo" z pera psycholožky, psychoterapeutky a ředitelky vzdělávacích programu Institutu pro studium písma v Brně PhDr. Dagmar Steinhäuselové na pokračování v lichých číslech Týdeníku Rozhlas č.19 - 35/2004. V čísle 37 pak Marek Janáč v článku se stejnojmenným názvem objasnil, jak si projekt vymyslel a s jakými překážkami se setkával při jeho realizaci. Popisuje neochotu Ladislava Špačka, tiskového mluvčího tehdejšího prezidenta, který odmítl jakoukoliv pomoc při zpřístupnění rukopisů z prezidentského archivu a striktní odmítnutí i prezidenta Václava Klause.

Grafoložka, kterou si Marek Janáč vybral, požaduje především vzorky písma na nelinkovaném papíře a psané v klidu (jak se bývalý klid zjistiťuje u zemřelých?). Dále si přeje znát u každého prezidenta jeho co nejpřesněji stanovené diagnózy, rodinné prostředí, jeho školy, kterou rukou rukopis napsal atd.

Uvážíme-li, že stěží najdeme v českém prostředí osobnosti, o jejichž životě a povahových vlastnostech mají odborníci i veřejnost tolik podrobností jako právě o prezidentech republiky, tážeme se, k čemu vlastně k výčtu jejich povahových vlastností grafoložka jejich rukopisy vůbec potřebovala.

Tak např. z rukopisu TGM autorka vyčetla, že pisatel "má přirozenou autoritu", nebo že "omezuje dobrovolně sám sebe, aby mohl skutečně tvořit". U prezidenta Beneše objevila, že "je zaujat přesvědčením o vlastní pravdě; to může nakonec vést k opaku vědomě zamýšleného cíle". Prezident Hácha "stává se snadno kořistí manipulace, zejména prostřednictvím ´hrubé síly´". Klement Gottwald byl "manuálně velmi zručný"; u Antonína Zápotockého "mocenským prosazováním přejatých záměrů mohou spíše trpět jiní". Antonín Novotný "pokud chce dosáhnout nějakého cíle, může volit jakékoliv vhodné prostředky", Ludvík Svoboda měl "nesmírnou potřebu bojovat proti něčemu nebo pro něco", pro Gustáva Husáka bylo "důležité dosažení cíle bez ohledu na prostředky" a pro Václava Havla je "svoboda jeho důležitým osobním i mezilidským tématem". Ostatně, kdo by po takových zjištěních neupadl v naprostý úžas?

Čertovo kopýtko celého toho grafologického žvanění bezděčně vyhmátl sám Marek Janáč, když ve svém závěrečném článku prozradil, že o rukopisy, které získal, se zajímala nejmenovaná redaktorka z nejmenovaného deníku, která je chtěla předložit dvěma různým grafologům anonymně, tj. grafologové by nevěděli, o kterého pisatele se jedná. Po poradě s dr. Steinhäuselovou ten požadavek odmítli, prý kvůli rychlosti, s níž měly být grafologické posudky vypracovány. Ve skutečnosti právě takovým postupem by se velmi pravděpodobně zjistilo, jak je celá grafologie (ve smyslu povahopisu) na vodě.

Pozn. Rozbor neúčinnosti grafologie ve smyslu povahopisu podává Jiří Heřt v příspěvku "Grafologie kriticky", ve sborníku "Věda kontra iracionalita 3" (editoři J. Heřt a Č. Zlatník ), nakl. Věra Nosková, Praha 2005, str. 131 -151.

fotogalerie
Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Marek JANÁČ | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8557 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4274 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577482
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE