O nás
27.05.2006 125635 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 126338 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

02.08.2006 / 18:22Jiří Grygarčtenost 11745e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
(Přednesl dr. Jiří Grygar v posluchárně přírodověd. fakulty UK, Viničná 7; 22.04.2004)

Vážení vyšší obratlovci,

to oslovení jsem vybral po pečlivém uvážení s ohledem na místo, kde se dnešní předávání nejvyššího ocenění ČKS Sisyfos koná, aby naší hostitelé ihned poznali, že se v té jejich botanice nebo mikrobiologii vyznám stejně dobře jako v astrofyzice nebo astrologii.

Dnes je čtvrtek, zítra pátek, pozítří bude sobota, kdy na sv. Jiří vylézají z děr hadi a štíři. Hadi jsou slizcí a jedovatí, štíři však výborně odolávají radioaktivitě, kterou objevil Henri Becquerel v r. 1896; o rok dříve než Sir Joseph John Thompson elektron. Elektrony jsou nosiči elektřiny, které my Staročeši říkáme mluno, ale Mladočeši to odmítli a přijali ten cizácký termín, a proto dnes máme zkratku ČEZ, a nikoliv ČMZ - tak bychom totiž byli nejlépe ochránili naše národní zájmy při vstupu do Evropské unie. Poslyšte sami, jak krásně by to znělo: České Mlunařské Závody!

Promiňte prosím, teď mi došlo, že jsem do své Náhodně Přístupné Paměti NPP - nebo jak my anglicky mluvící Kanaďané říkáme: RAM - omylem nahrál PSB: Představení Silného Bodu, aneb jak my Australané říkáme: Power Point Presentation, určenou pro Univerzitu III. věku, probíhající zde v sále každou lichou sobotu. Tak si říkám, zda bych už neměl začít chystat pro každou sudou sobotu Představení Silného Bodu pro Univerzitu věku (3 + N), kde N je celé kladné, ale překvapivě malé, číslo.

Takže dříve než vylezou z děr ti radioaktivní štíři, chtěl bych vás seznámit s odpovědnou prací našeho Komitétu pro Bludné balvany Sisyfa, jenž po celý uplynulý rok sbíral vlastní poznatky i náměty členů našeho klubu, ale též příznivců z řad nejširší veřejnosti, takže na první letošní poradě Komitétu BlB o Večeru Tříkrálovém se nám sešlo na 40 nominací v obvyklých kategoriích jednotlivců i družstev. Výkony jednotlivých osobností této podivuhodné české veřejné scény byly tradičně tak vyrovnané, že jen s největším sebezapřením jsme museli některé návrhy v prvním kole vyřadit, převážně pro formální nedostatky, takže je klidně možné, že neúspěšní uchazeči se dostanou do finále v příštích letech. Jejich výkony totiž stále průběžně sledujeme.

Členové Komitétu pak odvedli dobrou práci při oponentuře těch prezentací, jež postoupily do únorového semifinále. V něm jsme zcela nelítostně vyřadili ty výkony, které případně obsahovaly byť i jen náznak zapovězeného kritického vědeckého myšlení - například správně uvedené hodnoty fyzikálních konstant nebo jiné prohřešky proti blátivému způsobu myšlení. Tak se také stalo, že do březnového finále postoupili opravdu jen ti nejlepší z nejlepších, jak ostatně vzápětí posoudíte sami z podrobného zdůvodnění jednotlivých balvanů členy našeho komitétu. Podotýkám ještě, že všichni laureáti BlB 2003 byli obesláni osobními dopisy, v nichž jsme jim sdělili potěšitelnou zprávu o jejich vyznamenání spolu s výzvou, aby si zaslouženou odměnu přišli dnes do tohoto sálu osobně převzít a mohli pronést až pětiminutový děkovný projev.

fotogalerie
Proslov při předávání VI. Bludných balvanů za r. 2003 | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 34688 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 1697 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 21. 2. 2018, 17:00 hodin
Bc. Leoš Kyša: Magické myšlení pro všední den. Paranormální ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 3081 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5268395
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE