O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Vody l����iv�� verze pro tisk

Jedním z největších hitů v dnešní alternativní medicíně a dietologii je nabídka vysoce účinných speciálně připravovaných léčivých vod. Vychází se z představy, že pomocí různých fyzikálních, chemických nebo duchovních vlivů získá voda léčivé vlastnosti. Léčivý efekt tedy nemá být způsoben např. obsahem minerálů, jak je tomu u mnoha různých minerálních vod, které skutečně mají léčivé vlastnosti, ale změnou struktury vody. Někteří dělí takové léčivé vody na tři skupiny, na vody obsahující informaci, na vody energetizované, a to buď přírodními fyzikálními poli, léčitelem, tvarovými zářiči nebo průmyslově, a konečně na vody současně informované i energetizované. Nabídka je už extrémně široká. Uvedeme jen vody neznámější, starého data i nejnovější: Živá a mrtvá voda, svěcená voda, Diamantová voda, Pí-voda, magnetizovaná voda, elektrizovaná voda, levitovaná voda, Polywasser (polymerizovaná voda) aj. Někdy má léčivé vlastnosti vody vysvětlit tzv. „paměť vody“, schopnost uchovávat a dokonce množit „otisky“ původní látky i po jejím odstranění, jak se domnívají např. homeopati (viz Homeopatie). Vykládají to tím, že shluky, tzv. klastry, do kterých se seskupuje část vodních molekul, mají v okolí cizích molekul jiný, specifický tvar. Tyto „solvatační obálky“ mají ve vodě přetrvávat i po odstranění cizí molekuly a nést dál její „informaci“.

Hodnocení: Základní idea je chybná, protože fyzikální ani chemické vlastnosti vody, tedy jejích molekul ani klastrů nelze trvale změnit. Pokud má voda jiné působení než čistá voda, pak je to způsobeno přidávanými substancemi. Termíny jako frekvence, vibrace nebo energie vody, informovaná voda, pravo- a levotočivost nebo duchovní vlastnosti vody, to vše jsou termíny nesmyslné, které mají reklamě dodat zdání věrohodnosti. Účinnost léčivých vod se neprokázala žádnými experimenty nebo studiemi, jde o šarlatánství v nejčistší podobě. Byla vyloučena i možnost polymerizace vody. Podrobněji jsou uvedeny kritické námitky u některých jednotlivých léčivých vod. Chybné jsou i představy homeopatů o „paměti vody“. Existence klastrů je totiž v důsledku chaotického pohybu molekul nesmírně krátkodobá, neustále se rozpadají a znovu vznikají v pikosekundách (biliontina sekundy). Kolem určité molekuly nebo větší částečky může mít klastr specifickou strukturu, ale po vymizení poslední molekuly, u homeopatického potencování nad C10-12, se už takové typické klastry netvoří a ihned tedy mizí jakákoli stopa po účinné látce.

Odkazy: Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová, anthroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha, 1997
Kutílek M.: Jaká je léčivá síla vody. Zpravodaj SISYFOS 13, 2/2007
Hledat heslo Vody l����iv�� také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 14:35
Vody l����iv�� - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573292
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE