O nás
27.05.2006 127419 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 127707 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Vody l����iv�� verze pro tisk

Jedním z největších hitů v dnešní alternativní medicíně a dietologii je nabídka vysoce účinných speciálně připravovaných léčivých vod. Vychází se z představy, že pomocí různých fyzikálních, chemických nebo duchovních vlivů získá voda léčivé vlastnosti. Léčivý efekt tedy nemá být způsoben např. obsahem minerálů, jak je tomu u mnoha různých minerálních vod, které skutečně mají léčivé vlastnosti, ale změnou struktury vody. Někteří dělí takové léčivé vody na tři skupiny, na vody obsahující informaci, na vody energetizované, a to buď přírodními fyzikálními poli, léčitelem, tvarovými zářiči nebo průmyslově, a konečně na vody současně informované i energetizované. Nabídka je už extrémně široká. Uvedeme jen vody neznámější, starého data i nejnovější: Živá a mrtvá voda, svěcená voda, Diamantová voda, Pí-voda, magnetizovaná voda, elektrizovaná voda, levitovaná voda, Polywasser (polymerizovaná voda) aj. Někdy má léčivé vlastnosti vody vysvětlit tzv. „paměť vody“, schopnost uchovávat a dokonce množit „otisky“ původní látky i po jejím odstranění, jak se domnívají např. homeopati (viz Homeopatie). Vykládají to tím, že shluky, tzv. klastry, do kterých se seskupuje část vodních molekul, mají v okolí cizích molekul jiný, specifický tvar. Tyto „solvatační obálky“ mají ve vodě přetrvávat i po odstranění cizí molekuly a nést dál její „informaci“.

Hodnocení: Základní idea je chybná, protože fyzikální ani chemické vlastnosti vody, tedy jejích molekul ani klastrů nelze trvale změnit. Pokud má voda jiné působení než čistá voda, pak je to způsobeno přidávanými substancemi. Termíny jako frekvence, vibrace nebo energie vody, informovaná voda, pravo- a levotočivost nebo duchovní vlastnosti vody, to vše jsou termíny nesmyslné, které mají reklamě dodat zdání věrohodnosti. Účinnost léčivých vod se neprokázala žádnými experimenty nebo studiemi, jde o šarlatánství v nejčistší podobě. Byla vyloučena i možnost polymerizace vody. Podrobněji jsou uvedeny kritické námitky u některých jednotlivých léčivých vod. Chybné jsou i představy homeopatů o „paměti vody“. Existence klastrů je totiž v důsledku chaotického pohybu molekul nesmírně krátkodobá, neustále se rozpadají a znovu vznikají v pikosekundách (biliontina sekundy). Kolem určité molekuly nebo větší částečky může mít klastr specifickou strukturu, ale po vymizení poslední molekuly, u homeopatického potencování nad C10-12, se už takové typické klastry netvoří a ihned tedy mizí jakákoli stopa po účinné látce.

Odkazy: Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová, anthroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha, 1997
Kutílek M.: Jaká je léčivá síla vody. Zpravodaj SISYFOS 13, 2/2007
Hledat heslo Vody l����iv�� také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 14:35
Vody l����iv�� - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
13.03.2018 879 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Volejte na 776 306 185
Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 3070 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 4127 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5312444
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE