O nás
27.05.2006 127419 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 127707 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Spiritualita verze pro tisk

Spiritualita (z lat. spiritualis = duchovní), duchovnost vychází z dualistické náboženské představy, že vedle materiálního, hmotného světa existuje ještě svět duchovní, nezávislý na hmotě. Spiritualita je osobní záležitostí, je to cítění a jednání s vědomím, že nás něco přesahuje, snaha spojit se s tímto vyšším, metafyzickým světem, touha obohatit svou duši, nalézt smysl života, správnou „cestu“, osvobodit se, dosáhnout vyššího vědomí, transcendence. Do rámce duchovního světa patří především všechny náboženské představy o existenci Boha resp. bohů a jiných bytostí, které nadzemský svět obývají, ale také esoterická víra v existenci astrálu a astrálních bytostí, obecně tedy víra v existenci vyšších, smyslům nepřístupných světů. Na duchovno, duchovní síly a energie se také odvolávají četné alternativní disciplíny jako parapsychologie, alternativní medicína i kultura. Spiritualita se tak stává módním. účelově propagovaným artiklem. Forem náboženského života bylo v historie nesčetné množství. V současné době je zřejmý přesun od kolektivních vnějších projevů, slavností a obřadů k vnitřní spiritualitě, k osobní modlitbě a meditaci..

Hodnocení: Ze skeptického, vědeckého hlediska nelze existenci duchovní světa nezávislého na hmotě experimentálně ani logicky vyloučit, ale na druhé straně ji nelze ani potvrdit. Přesvědčení o existenci duchovního světa je tedy otázkou víry, záležitostí iracionální. Podle materialistického vědeckého výkladu lze všechny tzv. duchovní fenomény chápat jako projevy činnosti mozku, tedy jako odraz hmoty. Nelze také souhlasit s tím, že by spiritualita měla jakousi vyšší hodnotu a že by se jen od ní musely odvozovat etické principy, kterými se řídí společnost. Ke stejným morálním příkazům dospívá i humanistická, tedy materialistická etika (viz Humanismus sekulární).

Od druhé poloviny 20: století se zájem o duchovní svět a spirituální hodnoty prudce zvyšuje v souvislosti s hnutím New Age, postmodernismem a hnutím Nová spiritualita, které spojuje východní a západní náboženské tradice. Příčin je mnoho, např. reakce na přílišné soustředění společnosti jen na materiální hodnoty, dále nesporná rizika dnešní technické civilizace, neschopnost části populace porozumět vědě a složitostem doby, touha po jednoduchých vysvětleních a daných pravdách, ale snad i vrozená touha člověka po záhadách, magii, mystice, která je materiálním světem potlačována. Významně se na šíření těchto názorů podílejí i média. Vývoj směrem k „duchovnu“ v sobě ovšem skrývá riziko útěku od racionálního myšlení a od vědy, patrné např. v poklesu zájmu studentů o matematiku a přírodní vědy, tedy k riziku nedostatku technické inteligence, který může ohrozit další civilizační rozvoj, i k riziku ohrožení zdraví odmítáním vědecké medicíny a vyhledáváním „duchovních“ metod alternativní medicíny.
Hledat heslo Spiritualita také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 14:32
Spiritualita - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
13.03.2018 879 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Volejte na 776 306 185
Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 3070 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 4127 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5312443
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE