O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Psychoterapie verze pro tisk

Psychoterapie, léčba duše, resp. duševních chorob jedince, je nedílnou součásti medicíny. Poskytují ji kvalifikovaní psychoterapeuti většinou verbálním, ale i různými neverbálními způsoby. Podle indikací lékařů, především psychiatrů, pak ve spolupráci s nimi léčí jak duševní choroby, tak i psychické potíže u chorob tělesných a psychosomatických. Psychoterapii, na rozdíl od somatické medicíny, však komplikuje několik problémů. Prvním z nich je, že psychoterapie není přesně definována. Do rámce psychoterapie nebo spíše poradenství - pokud jde o jednodušší a krátkodobý proces - , patří i pomoc při řešení různých osobních, existenciálních, partnerských, rodinných nebo skupinových vztahů. Psychoterapii v tomto případě považují psychoterapeuti za svou doménu, protože nejde o léčbu chorob. Druhý problém představuje skutečnost, že mnoho psychických chorob a potíží není přesně definováno, jejich diagnostika je obtížná a potíže jsou do značné míry individuální. Třetím je extrémně široké spektrum nejrůznějších psychoterapeutických metod. I v rámci oficiální, „školní“ medicíny existuje mnoho základních psychoterapeutických směrů a desítky, spíše stovky jejich variant. K základním směrům patří psychoterapie existenciální, humanistická, kognitivní, behaviorální, kognitivně-behaviorální, systemická, ale také psychoanalýza, Gestalt terapie a řada dalších. Čtvrtým problémem je konečně to, že vedle kvalifikovaných osob se psychoterapii věnují i osoby nekvalifikované, samozvaní léčitelé, senzibilové a nesporní šarlatáni. Ze všech uvedených důvodů existují ostré spory o tom, které metody jsou nejúčinnější a která je nejvhodnější pro určitou poruchu.

Hodnocení: Je nesporné, že obrovská variabilita psychoterapeutických metod a velké rozdíly v kvalitách poskytovatelů sebou nesou široký rozptyl názorů na možnosti, užitečnost a výsledky psychoterapie. Jisto je, že u těžkých psychických chorob, tzv. psychóz (deprese, schizofrenie) je indikovaná primárně medikamentózní terapie, nikoli psychoterapie. U poruch osobnosti, psychopatií, nemá rovněž psychoterapie místo. Účinná je psychoterapie u lehčích psychických poruch a tzv. neuróz. Některé metody jsou ovšem sporné, z oficiálních metod zejména psychoanalýza, která je sice stále módní, ale je subjektivistickou metodou s objektivně nehodnotitelnými výsledky. Nejlepší výsledky jsou s tzv. kognitivně-behaviorální terapií, která vede pacienta k pochopení jeho potíží a k jejich odstranění změnou chování. U psychosomatických onemocnění se musí léčba věnovat oběma složkám, poruše psyché i těla, ale primárně se musí zaměřit na příčinu potíží, buď tělesnou nebo duševní. Při všech uvedených postupech je třeba vyhledat vedle správné diagnózy tu nevhodnější metodu, a je zřejmé, že psychoterapie je náročná profese, vyžadující hluboké vzdělání. To však postrádají nejrůznější léčitelé, kteří se dnes na webu představují jako psychoterapeuti a kteří používají rozmanité kuriózní a módní metody. Jiní se k psychoterapii sice nehlásí, působí různými energiemi a silami, nicméně podstatou event. účinnosti jejich metod je právě sugestivní působení na psyché. V podstatě jsou to všechny metody alternativní medicíny, protože ty většinou nemají žádné specifické působení. Všechny působí na principu placeba, tedy přes psychiku. Je nesporné, že placebo efekt je někdy mohutný, že řadu psychických potíží a nálad může zmírnit, ale na druhé straně mohou léčitelé a různí věštci pacientům právě po psychické stránce těžce ublížit. Jejich působení není možno v žádném případě považovat za racionální psychoterapii, právě tak jako za léčbu tělesných chorob. U závažnějších poruch by měl psychoterapii doporučovat lékař nebo psychiatr a vykonávat školená osoba. Psychické mimomedicínské problémy pak patří do rukou školeného psychologa. O efektivitě psychoterapie se stále vedou diskuse, uvažuje se o větším významu osobního vztahu psychologa s klientem a o odeznívání potíží s plynoucím časem.
Hledat heslo Psychoterapie také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 14:31
Psychoterapie - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573295
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE