O nás
27.05.2006 127419 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 127707 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Pam���� verze pro tisk

Paměť je obecně schopnost (nebo také medium) ukládat, uchovávat a sdělovat informaci. Specifický význam má termín paměť ve fyzice, genetice, sociologii, informatice. Zde se budeme zabývat pamětí z hlediska biologického a skeptického. Paměť je jednou ze základních funkcí mozku. V posledních dekádách je jí věnován intenzivní výzkum kognitivně-psychologický i neurofyziologický, ale stále ještě nejsou všechny vlastnosti paměti objasněny. Ví se, že existuje několik druhů paměti, paměť senzorická (smyslová), krátkodobá a dlouhodobá, která opět má několik různých součástí. Každá z těchto našich pamětí má svůj vlastní mechanismus a rozmístění v mozku. Dále se ví, že paměť zajišťují nervové synapse, na kterých je chemickými dlouhodobě působícími mediátory usnadňováno nebo naopak tlumeno (při zapomínání) propojení nervových vláken. Mylný je názor, že vzpomínka je v paměti uchovávána jako nějaký shluk chemické látky, nebo třeba trvale kroužící nervový vzruch. Ví se dále, že vzpomínky nejsou lokalizovány na určitých místech, ale že jsou uspořádány modulovým způsobem, difusně v mnoha různých oddílech mozku a jsou dynamicky trvale přestavovány.

V paranormálním světě se slovo paměť také používá i v jiných souvislostech. Podle homeopatů existuje „paměť vody“, která si má „pamatovat“ chemické látky, do ní vložené, i když byla z vody odstraněna už poslední její molekula. Esoterici zase uznávají „kosmickou paměť“, do které se mají ukládat informace o všech dějích na zemi podle magické představy „jak nahoře, tak dole“. Tento pojem. prosazuje Sheldrake Rupert. Podobný termín, „kosmické vědomí“, zase šíří transpersonální psychologie a její guru St. Grof.

Hodnocení: Z hlediska skeptického je důležité, že se na paměť odvolávají zastánci různých paranormálních disciplín.“Vždyť jsem o sám zažil“, „vždyť jsem to viděl na vlastní oči“, Takové argumenty však nejsou přijatelné, protože v paměti nejsou vjemy a myšlenky uloženy v trvale nezměněné podobě, ale jsou stále dynamicky přepracovávány. Už z tohoto důvodu nemůže být paměť zcela spolehlivá a vzpomínky přesné. Vzpomínky lze také do paměti vkládat uměle, sugescí. To znamená, že se mohou nevhodným dotazováním a naznačováním ukládat do paměti i tzv. „falešné vzpomínky“. (Zajímavé při tom je, že reálné a falešné vzpomínky jsou v mozku zpracovávány a ukládány na jiných místech.) Takové sugerované vzpomínky jsou někdy akceptovány jako vzpomínky reálné i při soudních jednáních. V 90. letech minulého století byly z těchto důvodů odsouzeny desítky mužů, kteří byli neprávem osočení ze sexuálního zneužívání jejich dětmi, často i dospělými, které si po „léčbě“ u psychologa nepříjemné vzpomínky z mládí vybavovaly. V kvalitě paměti existují značné individuální rozdíly. Na alternativní trhu se proto nabízejí nejrůznější metody a prostředky ke zlepšení paměti. Bohužel zatím nebyl objeven žádný specifický prostředek, který by vylepšil u zdravého člověka paměťové schopnosti. Ke zlepšení a udržování funkcí mozku včetně paměti pomáhá jen trvalá fyzická i psychická aktivita. „Paměť vody“ i „paměť kosmická“ jsou výmysly, které mají vysvětlit některé paranormální fenomény.
Hledat heslo Pam���� také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 14:29
Pam���� - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
13.03.2018 879 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Volejte na 776 306 185
Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 3070 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 4127 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5312444
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE