O nás
27.05.2006 135267 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132901 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Podprahov�� vn��m��n�� verze pro tisk

Jako podprahové vnímání se označuje ovlivňování lidské psychiky slabými nebo krátkými zrakovými a sluchovými podněty, které leží pod prahem našeho vnímání, ale které přesto mají proniknout do podvědomí a ovlivňovat naše chování. Typickým příkladem je vsunutí jednoho políčka do filmu, které není vzhledem ke krátkosti působení vnímáno. O této možnosti uvažovali psychologové od konce 19. století, ale údajně byla prokázána teprve v r.1957, kdy reklamní agent James Vicary tvrdil, že vložením vět (neregistrovatelných naším vědomím) „Pijte Koka-kolu“ a „Jezte popkorn“ do jednoho filmu zvýšil prodej koly o 18% a popkornu o 58“. Dodatečně se přiznal, že šlo o žert. I když se podobný efekt nikdy nepodařilo reprodukovat, ve veřejnosti je od té doby tato možnost široce přijímána jako reálná. a stala se módní záležitostí. Významně tuto víru podpořilo několik knižních publikací, bestsellerů charakteru science-fiction. Podprahové vnímání bylo téměř okamžitě nabízeno jako ideální prostředek k sebevzdělávání a k samoléčbě bez jakéhokoli snažení a námahy. Ihned se rozvinul výnosný průmysl a obchod s magnetofonovými pásky (subliminal tapes), CD kazetami a videy se skrytě nahranými podprahovými sugestivními obrazy, větami a myšlenkami. Nabízejí se pro zlepšení pamětí, ke zvýšení sebedůvěry, mají být účinné při depresích, stresu, léčbě tabakismu, některé mají bavit nebo působit jako afrodisiakum. Právě tak lze podprahové vnímání využít k reklamě. V televizních i nebo rozhlasových pořadech mají být tyto reklamy skrytě zakomponovány s představou, že se ovlivni koupěchtivost posluchačů a obrat firmy. V anglofonních zemích je taková reklama zakázána. Podprahové vnímání je také často předmětem různých konspiračních teorií, zábavných filmů a fantasy literatury.

Hodnocení: Je nesporné, že do našeho mozku a tedy do podvědomé paměti pronikají i signály, které nejsou vědomě vnímány. Leží jen pod prahem našeho vědomí, nikoli pod prahem vnímání našimi smysly. Smysluplné však mohou být jen tehdy, pokud jsou jasné a zřetelné. Pokud jsou v nabízených kazetách takové signály překryty vrstvami jiných sluchových nebo vizuálních podnětů, nemohou být selektivně rozlišeny a ukládány. Záleží tedy na způsobu ukrytí podprahové informace. Jednoduché obrázky nebo jednotlivá slova vsunutá do filmu nebo na pásku se do podvědomí ukládají a mohou ovlivnit naše pozdější chování, složitější signály nikoli. Účinnost reklamy nebo produktů využívajících podprahové vnímání byla intenzivně ověřována experimentálně. Už v r.1958 provedla kanadská rozhlasová společnost test s vysíláním podprahové výzvy k okamžitému zatelefonování, ale posluchači nereagovali. Jen v některých případech měly podprahové podněty určitý efekt, např. při vyhrožování smrtí, kdy byly pozorovány zvýšené obranné reakce, ale efekt je jen málo výrazný a v praxi neužitečný. Prověřování účinnosti kazet, které měly ovlivnit paměť, sebevědomí nebo měly mít léčivý efekt, prokázalo jen minimální nebo většinou nulový efekt. I když experimentálně nebyl udávaný vliv kazet prokázán, jisto je, že zhruba třetina uživatelů jejich pozitivní působení potvrzuje. To však není způsobeno podprahovými podněty, ale vírou v udávaný efekt kazety. V podstatě jde o placebový efekt, autosugesci, o sebeklam, resp. o barnumský efekt, „wishful thinking“ (myšlení podle principu „přání otcem myšlenky“), tedy o záležitost psychologickou. Užitečné tedy tyto produkty v mnoha případech jsou, ale mechanismus jejich účinku je jiný než se udává. Výzkum podprahového vnímání a možností jeho využití stále pokračuje.
Hledat heslo Podprahov�� vn��m��n�� také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 13:57
Podprahov�� vn��m��n�� - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8554 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577400
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE