O nás
27.05.2006 135267 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132901 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Lun��rn�� efekt verze pro tisk

Ve veřejnosti je široce rozšířená představa, že Měsíc má významný vliv na přírodu a na lidské životy. Zvlášť významný má být jeho vliv, když je v úplňku. Úplněk má působit na lidskou psychiku, ovlivňovat kvalitu spánku, nemoci, frekvenci úrazů, plodnost, porodnost, úrazovost, náměsíčnictví, vraždy i sebevraždy, ale i přírodní katastrofy a zemětřesení. Některé z těchto hypotéz jsou racionální, většina nikoli. Řada lidí takové víře podléhá, někteří např. nakupují nebo prodávají akcie podle měsíčních fází. Nejvíce se vlivu Měsíce na člověka věnovala astrologie, která věří, že Měsíc, podobně jako poloha planet a postavení Slunce ve Zvěrokruhu, ovlivňuje nebo dokonce určuje osud člověka

Hodnocení: Pokud jde o představy astrologie, lze je jednoznačně odmítnout, protože chybné je už její základní východisko, totiž že určující pro osud člověka je chvíle jeho narození. To je absurdní zejména dnes, kdy lze dobu porodu ovlivnit a podle potřeby posunout. Hypotézy o působení Měsíce byly prověřovány nejméně stovkou vědeckých studií, které se snažily prověřit jeho vliv na člověka i na přírodu. Nepochybné je jen jeho působení na mořský příliv, nikoli na zemětřesení, nepatrný efekt mají měsíční fáze na globální teplotu, a tím snad i na růst rostlin. Naproti tomu nebyla zjištěna signifikantní korelace úplňku s žádným z následujících jevů: úmrtnost, vraždy, sebevraždy, úrazovost, domácí násilí, únosy, výskyt nemocí, počet porodů, příjmů na psychiatrická oddělení ani na jiná nemocniční oddělení, alkoholismus, epilepsie, náměsíčnost. Rozšířený je např. názor, že v době úplňku se zvyšuje počet psychických poruch, označovaných jako náměsíčnictví. Objektivně bylo na větších souborech zjištěno, že úplněk není zodpovědný za víc než půl jednoho promile takových psychických poruch. Jiným rozšířeným názorem je přesvědčení, že je v době úplňku nejvyšší počet porodů. Bylo publikováno už několik studií na mnohatisícových a mnohaletých souborech, aniž by takovou závislost zjistily. O takových studiích se však v médiích nemluví, nejsou zajímavé, zatímco jakákoli zmínka o vlivu Měsíce je v médiích ihned šířena.

Příčinou tak rozšířené víry ve vliv Měsíce jsou nepochybně staré tradice a pověry, vycházející původně snad z mylné interpretace nebo z kognitivních klamů. Např. měsíční cyklus plodnosti ženy je zaměněn za vliv Měsíce, ačkoliv se délky obou cyklů nekryjí. Na základě toho, že existují různě dlouhé ovulační cykly u různých savců lze odmítnout i názor, že původně se oba cykly kryly a teprve civilizace, používající umělé světlo, koincidenci porušila. Víra ve vliv Měsíce na člověka vychází i z mylné představy, že když má Měsíc takovou sílu, že ovlivňuje příliv moře, jistě musí mít podobný vliv na člověka, tvořeného z 80% vodou.. Jenže voda v těle je vázaná a gravitační síla měsíce, vyvolávající příliv, je nesmírně slabá. Podle výpočtu Kellyho je gravitační vliv matky na dítě, držené v náručí, 12 milionkrát silnější než gravitační vliv Měsíce. Kromě toho přílivová síla Měsíce nezávisí na měsíční fázi, ale na vzdálenosti Měsíce od Země, která na fázi nezávisí. Jiným faktorem víry v působení úplňku je tzv. selektivní vnímání. Pokud k nějaké zvláštní události dojde za úplňku, vzbudí to větší pozornost než kdykoli jindy, a z náhodného vztahu je vyvozována zákonitost. Ojedinělý, individuální případ je pak šířen a víra v něj se zesiluje mechanismem tzv. „vzájemného posilování“. Víru v uvedené lunární efekty významně posiluje šíření takových názorů v science fiction filmech nebo v publikacích jakou je např. kniha A. Liebera z r.1996 „The lunar Effect“. Popisované vlivy Měsíce na člověka lze tedy považovat jen za pověru. Je ovšem pravděpodobné, i když to není nikde výslovně uvedeno, že na měsíčních fázích závisí počet krádeží.

Odkazy: The Skeptic´s Dictionary
Hledat heslo Lun��rn�� efekt také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 13:51
Lun��rn�� efekt - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8554 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577399
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE