O nás
27.05.2006 127419 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 127707 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Dvojit�� slep�� experiment verze pro tisk

Experiment je jedním ze základních nástrojů vědecké metody. I když existuje řada typů experimentů, v medicíně a biologii je to především dvojitě slepý experiment, který umožní dospět k objektivním výsledkům, nezkresleným vědomím účastníků experimentu. Při těchto typech experimentů a klinických studií se pracuje s rozsáhlým, statisticky hodnotitelným souborem homogenních případů, které se náhodně rozdělí (randomizují) do dvou stejně velkých souborů. V klasických experimentech se jedné skupině podá nová, zkoušená látka, druhé placebo. V moderní klinické studii se místo placeba z etických důvodů aplikuje jiný, dosud používaný medikament. Výsledky se statisticky zpracují. Podstatou dvojitě slepého experimentu je, aby ani pacient, ale ani lékař nevěděl, která z obou látek byla použita. Nejde jen o vyloučení vědomého podvodu, ale i podvědomě může lékař hodnotit a přizpůsobit výsledek své hypotéze. Někdy ani dvojité zaslepení nestačí a je třeba zaslepit i laboratorní vyšetřování a statistické zpracování. Mluví se o trojitě nebo totálně zaslepeném experimentu.

Hodnocení: Dvojitě slepé randomizované studie jsou dnes standardní metodou vědecké medicíny. Nezaslepené klinické studie nejsou v dnešní medicíně považovány vzhledem k možnému zkreslení za relevantní. Zastánci alternativní medicíny dvojitě slepé experimenty v minulosti odmítali s poukazem na nutnost individuálního hodnocení pacientů (homeopatie) nebo na nemožnost řádného zaslepení (akupunktura). V současné době je tomu jinak. Dvojitě slepé experimenty, vzhledem k jejich popularitě a teoretické průkaznosti, se široce využívají i v alternativní sféře. Z mnoha důvodů lze však proti jejich provádění a tedy i k jejich výsledkům často vést vážné námitky: chybný projekt nebo metodika, vědomé i podvědomé zkreslování dat, publikační zkreslení aj. (viz Experiment v pseudovědě). Exaktně, na vědeckých pracovištích provedené dvojitě slepé studie v oblasti alternativní medicíny, např. homeopatie, akupunktury i parapsychologie dávají negativní výsledky.

Odkazy: Heřt J.: Experiment jako důkaz? In: Věda kontra iracionalita 3. Sborník. Nakl. V. Nosková, Praha 2005, s. 48-60
Hledat heslo Dvojit�� slep�� experiment také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 03.05.2008 | 13:41
Dvojit�� slep�� experiment - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
13.03.2018 879 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Volejte na 776 306 185
Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 3070 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 4127 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5312445
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE