O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Zázraky verze pro tisk

Za zázrak (z latinského miraculum) v náboženském slova smyslu se považuje výjimečná událost rozumem nevysvětlitelná, porušující přírodní zákony, kde se předpokládá zásah nadpřirozené bytosti, nejčastěji Boha. Metaforicky, v lidové řeči, může být zázrakem cokoli mimořádného. Víra v zázraky se součástí téměř všech náboženství. Její všeobecné rozšíření je výrazem vrozené touhy člověka po záhadách, a souvisí proto s magií a mystikou. Katolická církev již kánonizovala stovky svatých, u nichž je podmínkou dosažení svatosti průkaz, že učinili alespoň jeden zázrak, což musí ověřit vatikánská komise pro ověřování zázraků. Některé zázraky se stanou spontánně, jiné jsou vyvolány modlitbou. Mezi klasické zázraky patří zjevení, např. Panny Marie nebo postavy Krista, krvácení soch svatých (viz Plačící madony), stigmata na těle hluboce věřících (viz Stigmata), ale nejčastěji jsou to zázračná vyléčení z těžké choroby nebo dokonce zmrtvýchvstání. Nejvíce zázračných vyléčení se odehrálo v Lourdech, kde měla Bernadette Soubirousová v r.1858 údajně vidění Panny Marie. Existují nesčetná svědectví osob, které takové zázraky údajně viděly nebo samy prožily.

Hodnocení: Představa o zázracích je z hlediska skepticismu nepřijatelná. Zázrakem je vždy nějaká materiální událost, vyléčení, oživení, vznik rány, produkce slz, která by však měla být podle zastánců víry v zázraky vyvolána nemateriálním, duchovním působením z nadpřirozeného světa. Možnost ovlivnění materie nemateriálním působením však nelze z fyzikálního hlediska připustit Odporuje to zákonu o zachování energie. Logickými argumenty vyvrátil možnost zázraků už filozof D. Hume v r.1748. Hlášené zázraky byly kromě toho mnohokrát prověřovány a v převážné většině případů se zjistilo, že jde o omyl nebo podvod, uskutečněný v zájmu zvýšení zbožnosti věřících. Pokud jde o zázračná vyléčení např. v Lourdech, publikoval D.J. West podrobný rozbor všech 11 případů, které byly církví prohlášeny za zázrak a ve všech případech analýza našla racionální vysvětlení. Pokud jde o slzy na obrazech nebo sochách, především madon, byly z podvodu usvědčeny desítky osob (viz Stigmata) a byl objasněn mechanismus „výroby“ krvavých slz. V mnoha případech zjevení jde pak o pouhé halucinace, někdy kolektivní, jaké jsou známé i z nenáboženské oblasti. Tyto autosugestivní projevy se mohou objevit v emočně vypjaté situaci, ve chvíli naděje na uskutečnění zázraku. Taková atmosféra je uměle navozována právě v Lourdech, kam se organizují zájezdy a pořádají se noční procesí. Je samozřejmé, že existují případy, kde neexistuje dostatek argumentů, které by umožnily podrobné vyšetření „zázračného“ vyléčení, ale to není nejmenší důvod pro víru z nadpřirozený původ jevu. Takové případy zůstanou neobjasněné, avšak důkaz, že jde o zázrak, nelze dedukovat z chybění racionálního vysvětlení. Záhadné, nadpřirozené jevy podobné zázrakům mohou být údajně vyvolány také jinými silami než vůlí Boha, silami magickými, okultními, mimosmyslovými, ale ty se dnes označují jako jevy paranormální (viz Paranormalita).

Odkazy: J. Nickell: Looking for a Miracle. Prometheus Books, Buffalo 1993
West D.J. : Eleven Lourdes Miracles. Gerald Duckworth, London 1957
www.skepdic.com/miracles.html
Hledat heslo Zázraky také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 04.04.2008 | 11:35
Zázraky - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573331
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE