O nás
27.05.2006 135143 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

V��da verze pro tisk

Každý jistě ví, co je to věda, ale při snaze jasně ji definovat narazíme na potíže a významné názorové rozdíly. Jedni vědu charakterizují jako metodický přístup, jiní jako světonázor, další jako instituci nebo jako soubor získaných znalostí. Desítky nejrůznějších definic vědy lze najít na webové stránce Wikipedie. Domnívám se, že se lze spokojit s jednoduchou definicí: „da je obor lidské činnosti, který se snaží pomocí speciálních metod získat objektivní, interpersonálně platné poznatky o světě“. Zásadním požadavkem vědeckého poznání je, že musí být intersubjektivní a že výsledky musí být reprodukovatelné. Teprve v druhé řadě je třeba přesně definovat filosofii vědy, její obecné i pracovní metody, její výzkumné instituce i soubor znalostí. Pokud jde o její filosofii, věda je materialistická, racionální a je přesvědčena, že příroda reálně existuje a že její postupné objektivní, „pravdivé“ poznávání je možné. da se zabývá jen hmotným světem, zatímco duchovní, spirituální svět leží mimo její kompetenci. da pracuje redukcionistickou metodou, rozložením celku na prvky, jejich analýzou a syntézou. Opakem redukcionismu je holismus a hermeneutika, postupy, které věda odmítá. da si je vědoma, že její poznání fyzického světa je omezené, protože spolu se získáváním nových poznatků se objevují další neznámé oblasti a otázky. Postupy vědy se zabývá filosofie vědy, epistemologie, do které výrazně zasáhli jak pozitivisté, tak sir Karl Raymond Popper a po něm filosofové moderní. Pokud jde o metodu vědy, pak je to vedle pozorování a logické analýzy především experiment. Módní návod k jeho provádění poskytla především falsifikační teorie K. Poppera, i když byla jednostranná a z dnešního pohledu je už jen překonanou etapou. Vědeckou metodu totiž nelze simplifikovat a redukovat jen na deduktivní postupy a jen na falsifikaci hypotéz. K metodě vědy patří jak induktivní tak deduktivní procesy, pouhé pozorování, logická analýza, myšlenkový experiment i experiment reálný.

Hodnocení: Moderní věda, která si vypracovala exaktní metody, je jediným zdrojem přesného, objektivního, reprodukovatelného, intersubjektivního, „pravdivého“ poznání. Pouhá empirie, hermeneutika, vnuknutí, zjevení, duchovní poznání, čtení z „knihy“ Ákaša, nic z toho k objektivnímu poznání nevede. Všechny námitky proti vědě, např. ze strany postmodernistů a jejich pluralistického názoru, že věda je jen jedním z mnoha různých způsobů poznání, lze snadno vyvrátit. Pokud je poznání definováno tak, jak je uvedeno výše, pak takové poznání mimovědeckým způsobem dosažitelné není. Jinou námitkou je, že vědě, resp. vědci také jen věří. Nikoli, jejich „víra“ je podložena důkazy. Další námitkou je, že vědecké poznání nikdy nemůže být „absolutně“ správné. S tím vědci souhlasí, pokud místo slova „správné“ použijeme výraz „úplné“, ale tvrdí, že poznání se blíží asymptoticky k jistotě.

Odkazy: Fajkus B.: Současná filosofie a metodologie vědy. Filosofia, Praha 1997
Jelen J.: O metodě vědy a jejím poselství. da kontra iracionalita 4. Sborník. Nakl. V. Nosková, Praha 2008
Hledat heslo V��da také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 07.12.2007 | 09:53
V��da - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8482 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4191 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573352
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE