O nás
27.05.2006 127419 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 127706 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

UFO verze pro tisk

UFO je všeobecně užívaná zkratka pro „neidentifikované létající objekty“ (Unidentified Flying Objects), které mají být podle dnešních „ufologů“ vesmírnými koráby mimozemšťanů. Představa, že naši Zemi mohou navštěvovat mimozemšťané je starého data, ale teprve v druhé polovině 20. století se rozšířila ve veřejnosti a rozvinula se třemi směry. Někteří autoři, především Däniken a u nás Ludvík Souček hledali stopy po „archeastronautech“ (viz Astronauti archaičtí), kteří údajně navštívili Zemi už před několika tisíci let, jiní se věnovali pátrání po současných UFO na obloze i po jejich troskách na Zemi, a konečně někteří, kontaktéři, jako u nás pan Ivo Benda, údajně s vesmírnými lidmi navazují kontakty a přinášejí od nich různá varování a katastrofické zprávy. Moderní éra UFO souvisí zřejmě se studenou válkou. Proto se UFO nejprve pokládaly za sovětské špionážní objekty, ale později převládl názor, že jde o návštěvy mimozemšťanů z jiných planet nebo dokonce dimenzí. Éra UFO začala v r.1947, kdy americký pilot Kenneth Arnold pozoroval v horách nedaleko Washingtonu devět podivných diskovitých útvarů, které nemohl identifikovat. Jeho zprávy se chopila média a široce o ní informovala veřejnost. Zrodil se termín „létající talíře“ a záhy nato potom i termín UFO. V druhé polovině 20.století se hledání a nalézání UFO široce rozvinulo a změnilo v módní mýtus a kult. K jeho rozvoji přispěl významně i slavný Roswellský případ. Vedle pozorování UFO se brzy objevila hlášení o únosech lidí mimozemšťany (viz Únosy lidí mimozemšťany). Některým osobám se také údajně podařilo setkat se s mimozemšťany. Mluvilo se o „setkání třetího druhu“. Téměř každý nezvyklý obraz na obloze byl interpretován jako loď mimozemšťanů. Ufologové se začali organizovat do skupin i větších společností, byla zakládána „výzkumná“ centra, existovaly a dodnes existují specializované časopisy věnované „ufologii“, natáčely se filmy s UFO tématikou a stále vycházejí nové a nové knižní publikace o UFO. Vedle těchto „ufologických“ aktivit byly v USA ustaveny i státní vojenské a vědecké komise, které objektivně hodnotily hlášení o UFO.

Hodnocení: Termín UFO by měli skeptici chápat jako objekt na obloze, který ještě nebyl identifikován nebo se jej nepodařilo identifikovat. Jisto je, že se dosud nepodařilo ani v jediném případě prokázat, že jde o objekt vyslaný mimozemskými civilizacemi. V převážné většině případů bylo naopak nalezeno racionální vysvětlení a z objektů neindentifikovaných se staly identifikované, tedy IFO. K závěru, že nejde o mimozemské technické objekty a že lze UFO v 92% případů vysvětlit, došlo i několik civilních i vojenských komisí v USA. V největším počtu hlášených případů ani nešlo o létající objekt, ale o optické meteorologické jevy v zemské atmosféře, které mohou mít nejrůznější podobu a které mohou skutečně imitovat létající objekty. Další skupinu UFO představují letadla nebo balony pozemského původu, které byly vzhledem k nezvyklému osvětlení nebo z důvodu špatného odhadu vzdálenosti a rychlosti mylně považovány na těleso mimozemského původu. Někdy šlo o zkušební lety tajných zbraní, letadel i balonů, o nichž samozřejmě nebyly podávány žádné informace. V mnoha případech byly za UFO vydávány trikové snímky, míněné někdy jako žert, jindy jako vědomý podvod. Stačí neostrý snímek docela malého předmětu, třeba knoflíku, aby vyvolal dojem kosmického korábu. Většina fotosnímků UFO patří do této kategorie. Častou příčinou mylného výkladu jsou obtíže s určováním vzdálenosti tělesa. Teprve při širší paralaxe, tedy pozorováním objektu z několika od sebe vzdálených míst lze vzdálenost a tedy i rychlosti letícího objektu určit a vyhnout se omylu. Existují samozřejmě i pozorování, která se nezdařilo objasnit, ale není žádný důvod předpokládat, že jde o technický objekt mimozemského původu. Proti návštěvám mimozemšťanů svědčí i logické důvody: obtíže s překonáváním obrovských vzdáleností, absence smyslu návštěvy mimozemšťanů apod. „Ufologický“ výzkum by dnes mohl mít jen jediný smysl, identifikovat psychologické a sociologické faktory, které se podílely na vzniku tak mohutného mýtu.

Odkazy: Bednář J.: Optické jevy v zemské atmosféře. In: da kontra iracionalita 2. Sborník. Academia, Praha 2002, 47-65
Fleissig J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995
Grün M.: Mimozemské civilizace. Horizont, Praha 1987
Grygar J.: Možnosti existence cizích civilizací ve vesmíru. In: da kontra iracionalita 2. Sborník. Academia, Praha 2002, 38-46
Grygar J., Grün M., Ramešová St. : Trialog o mimozemšťanech. Paseka, Praha 2006.
Mornstein V.: Jev zvaný UFO. 1. část: Zpravodaj SISYFOS 5, 1/1999, část 2: Zpravodaj SISYFOS 5, 2/1999
Mornstein V.: Utopený Archimedes. Nadace Universitas Masarykiana, Brno, 1999. Nakl. Věry Noskové, Praha 2003
Grygar J.: UFO, Ufologie, Ufománie. In: da kontra iracionalita 1. Sborník. Academia, Praha 1998, 63-73
Pacner K.: Odkrytá tajemství UFO. Videopress, Praha 1991
Pacner K.: Ufologie - chtěné dítko studené války. da kontra iracionalita. Sborník. Academia, Praha 1998, 75-80
Ramešová S., Grün M., Grygar J.: Trialog o životě ve Vesmíru. Paseka, Praha 2001
Hledat heslo UFO také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 14:22
UFO - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
13.03.2018 878 hits
Kladno - 10. dubna 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

To přece nemůže být náhoda! Nebo může?

Přednáší

Ondřej Vencálek


Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Kdy?

úterý 10. dubna 2018 od ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Volejte na 776 306 185
Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 3070 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 18. 4. 2018, 17:00 hodin
Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (Ústav imunologie LF UP Olomouc): ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 4127 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5312437
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE