O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Pseudověda - Paravěda - Pavěda verze pro tisk

Pseudověda (pseudos = řecky klam, nepravda), paravěda (para = řecky vedle)a pavěda (PPP) jsou tři termíny, které se často používají promiskue a jako synonyma, někteří však mezi nimi přece jen nacházejí významové rozdíly. Jako pseudovědu lze označit disciplínu, která se vydává za vědu a která používá, i když často neadekvátně, vědeckou metodiku i vědeckou terminologii, zejména tu módní, ale spočívá na chybných premisách. Termín paravěda naznačuje, že se používá pro parapsychologické disciplíny, tedy ty, které operují s neexistujícími duchovními „energiemi“ nebo silami, s mimosmyslovými kontakty (viz Parapsychologie) nebo s jevy záhadnými. Konečně pavědou myslíme disciplíny zcela nesmyslné, absurdní, které s vědou nemají už nic společného, jako je třeba Vollova elekroakupunktura nebo Dänikenovy teorie. .

Typickou pseudovědou je homeopatie, která je organizována jako každý jiný vědecký obor a která ve výzkumu používá vědeckou metodiku v plném rozsahu, pyšní se dnes dvojitě slepými studiemi i metaanalýzami, které jsou publikovány v renomovaných časopisech. Neplatné jsou ovšem všechny její specifické principy.

Existuje ale série dalších rysů, kterými se uvedené disciplíny liší od skutečné vědy. Některé z nich uvedeme. Cílem vědy je získat nové poznatky, cílem PPP často jen nalézt další „důkazy“ pro jejich dogmata a mylné teorie, pseudoteorie. da zná jen čtyři základní síly, PPP předpokládají, že existují dosud nepoznané síly nebí síly duchovní. Vědecké hypotézy musí být testovatelné, PPP hypotézy, předpokládající existenci duchovní síly, jsou pouhými netestovatelnými pseudohypotézami. Základní vědeckou metodou je experiment, kdežto PPP se často opírají jen o jednotlivé případy (kazuistiky) i o pouhou intuici. Vývody PPP disciplín bývají v rozporu s logikou a nemají konsistentní koncepci. Místo srozumitelnosti obsahují mystické a magické prvky, místo přesné terminologie používají vágní, nepřesné termíny, místo objektivity je charakterizuje subjektivita a spekulace. Jejich výsledky obvykle nejsou reprodukované a často ani reprodukovatelné. Disciplíny alternativní medicíny nepoužívají klasickou diagnostiku, neléčí specifickými léky, ale holisticky celostně, jejich léčiva mívají charakter panacey. PPP disciplíny jsou dogmatické, statické a nevyvíjejí se nebo se záhy rozštěpí na množství často protichůdných variant na rozdíl od vědecké disciplíny, která tvoří konsistentní, všeobecně uznávaný systém. da se opírá o empirii a objektivitu, PPP o autority. da respektuje vědecké poznatky a teorie, PPP jsou s nimi v rozporu. da má účinné samočistící mechanismy, PPP nikoli. Pseudovědci jsou často laiky, nevzdělanými v příslušném oboru, dokumentaci zpravidla nevedou, při prosazování svých „pravd“ používají demagogii, reklamu, někdy podvody a lži. Konečně: věda přináší nové a prakticky užitečné poznatky, PPP „výsledky“ se vždy ukáží jako mylné. Existuje tedy dostatek znaků, aby bylo možno PPP disciplínu odlišit od skutečné vědy.

Hodnocení: Hranice mezi vědou a pseudovědou, resp. paravědou nebo pavědou je většinou jasná a ostrá, jen někdy, a to vždy je dočasně, stojí určitá disciplína na rozhraní obou oblastí. Astronomie a astrologie, právě tak jako alchymie a chemie, nebo evoluce a kreacionismus jsou dva zcela odlišné světy. Naproti tomu např. v medicíně se zastánci tzv. alternativní medicíny snaží proniknout do oblasti vědecké medicíny nebo s ní dokonce splynout a vytvořit „novou medicínu pro třetí tisíciletí“. Je to omyl, věda a alternativní pseudověda vycházejí ze zcela odlišných, protichůdných paradigmat, nelze vytvořit jakýsi hybrid. da sice může někdy bloudit a nové disciplíny někdy mají pseudovědecké rysy, ale díky svým samočisticím mechanismům a rychlému vývoji se věda od mylných názorů záhy oprostí. Disciplíny, které dočasně stojí na hranici mezi oběma světy, se buď transformují ve skutečnou vědu nebo se rozštěpí na disciplínu vědeckou a pseudovědeckou. Akupunktura se rozštěpila na „čínskou tradiční medicínu“ a moderní západní jehlovou terapii, od chiropraxe se odštěpila manuální medicína, která se stala součástí medicíny vědecké, arteterapii lze provozovat jako součást vědecké medicíny, např.v psychoterapii, nebo lze z magických obrazů třeba telekineticky vysílat léčebnou energii.

Odakzy: Kolektiv autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995
Hledat heslo Pseudověda - Paravěda - Pavěda také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 14:06
Pseudověda - Paravěda - Pavěda - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573292
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE