O nás
27.05.2006 135269 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132905 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Parapsychologie verze pro tisk

Parapsychologie je široká pseudovědecká disciplína, která se zabývá předpokládanými mimosmyslovými kontakty mezi osobami navzájem, nebo mezi organismy a vnějším prostředím. Vznikla koncem 19. století, kdy někteří vědci začali záhadné jevy při spiritistických seancích (viz Spiritismus) vysvětlovat mimosmyslovým působením. V r.1882 byla založena v Londýně první parapsychologická společnost „Society for Psychical Research“, záhy další společnosti i speciální vědecké parapsychologické laboratoře a začaly se vydávat parapsychologické časopisy. Brzy se parapsychologie rozvinula do mimořádné šíře a rozvíjí se dodnes. Do jejího rámce patří různé mimosmyslové schopnosti, jevy psychosenzorické i psychomotorické. Do první skupiny patří mimosmyslové vnímání (Extra Sensory Perception - ESP), kam řadíme jasnovidnost (paragnózie), přenos myšlenek (telepatie a předvídání budoucnosti (proskopie). Mezi jevy psychokinetické, motorické, patří telekineze, levitace, materializace, transformace energie apod. Všechny tyto jevy mají být zprostředkovány dosud neznámou silou. Představy o její povaze byly rozmanité, od materialistických, jako je elektrická energie, biomagnetismus (viz Mesmerismus), kosmická i gravitační energie, vibrace, dnes kvantové děje (viz Kvantová teorie v pseudovědě), až k mystickým (mentiony, tachyony, astrály atd.). Byl zvolen i neutrální termín pro takové síly: „psí“ (PSI = psychické síly). Studium parapsychologických jevů mělo zprvu charakter vědecké disciplíny, která se snažila experimentálně tyto jevy potvrdit, a prokázat také existenci síly „psí“, např. hádáním tažených karet, viděním na dálku, Ganzfeld experimenty nebo ovlivněním generátorů náhodných čísel psychickým působením. Experimentální výzkum, který měl umožnit využívat mimosmyslové kontakty ve vojenství, se prováděl i v době studené války v USA, Británii i v SSSR. V zemích východního bloku se místo parapsychologie používal termín psychotronika.

Po r.1989 nastal v ČR další rozkvět psychotroniky, zejména v medicíně pod pojmem biotronika, později bioenergetika. Pod tímto názvem se zakládají společnosti (v Česku např. v Brně), které usilují o uznání jejich disciplíny a o její zařazení do rámce medicíny oficiální. Objevily se stovky, možná tisíce léčitelů, senzibilové, kteří „vidí“ nemocné orgány uvnitř těla, léčí „energií“, která jim vyzařuje z rukou nebo z mozku a léčí i telepaticky. Objevují se stále nové metody, využívající ESP. Jednou z nich je např tzv. „terapie dotekem“ (viz Therapeutic touch) nebo „Reiky“ metoda. Módní se také stala biozonanční terapie, vycházející z představy o morfických polích (viz Sheldrake Ruppert). Do rámce parapsychologie patří také proutkaření. Někdy se používají i složitější přístroje. Pak se mluví o „radionice“. Před deseti léty se rozšířila Silvova metoda, umožňující údajně léčbu na telekinetickém principu. Konečně i channeling, který se rozvinul především v USA, patří do rámce parapsychologie.

Hodnocení: Parapsychologie je pseudověda, založená na mylném předpokladu o možnosti mimosmyslových kontaktů a dosud neznámé síly, která je má zprostředkovat. Experimenty provedené na seriózních pracovištích nepotvrdily ani existenci parapsychologických jevů ani existenci dosud neznámé síly. Pozitivní „důkazy“, které přinášejí parapsychologové, lze snadno zpochybnit (viz Experiment v pseudovědě). Proti existenci síly „psí“ svědčí i logické argumenty: materiální vlivy to nejsou, protože dnešní vědecké detekční přístroje jsou tak jemné, že jim žádná z existujících sil nemůže uniknout a mystické, „duchovní“ vlivy nejsou schopny ovlivnit hmotu, tedy mozek a jednání člověka. Konečně argument zdravého rozumu: Kdyby byl z nás lidí někdo telepatickou a telekinetickou schopností obdařen, měl by před ostatními obrovskou osobní výhodu. Mohl by získat všemožné cenné informace a mohl by i přímo svou myslí ovládat ostatní lidí i přístroje např. sázkových organizací. Brzo by měl miliony. Není tomu tak.

Poslední kritický argument: záhadné parapsychologické jevy dnes dovedeme racionálně vysvětlit. Existuje totiž tzv. selektivní paměť: Pamatujeme si lépe jevy kuriózní, záhadné, kdežto stovky dřívějších vzpomínek na jevy banální se nám nevybaví. Jiným vysvětlením je tzv. Barnumův efekt: podvědomě totiž vnímáme jen to, co vnímat chceme, co je nám milé a odpovídá naší představě o nás samých. Někdy ale léčitel nebo senzibil naše myšlenky zčásti „přečte“. Jde ovšem o tzv. cold reading, „chladné čtení“ myšlenek. I skutečné pozitivní efekty parapsychologické léčby lze snadno vysvětlit, a to placebo efektem.

Odkazy: Hyman R.: Parapsychologické pokusy. In: Libovický S.: Okultismus a věda. (Sborník překladů z časopisu Experientia) Nakl. St. Libovický, Praha 1994
Kolektiv autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995
Prokop O. et al.: Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství. Avicenum, Praha 1984
Hledat heslo Parapsychologie také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 14:02
Parapsychologie - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9442 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8557 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4274 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577503
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE