O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

New Age verze pro tisk

New Age (Nový věk) je téměř celosvětové, neorganizované a nepřesně definované hnutí, které se zrodilo koncem 60. let v USA. Navázalo na názory kalifornských hippies z padesátých let, kteří byli zklamáni, frustrováni technickou, materialistickou civilizací a konzervatismem společnosti. Na tehdejší situaci hippies reagovali negativismem, odmítáním společenských konvencí a hledáním návratů k přírodě. Stoupenci New Age naopak mají pozitivní přístup ke světu, věří, že moderní, osvícenecká éra končí a že začíná éra nové spirituality, „nový věk“. Inspiraci hledají jak v křesťanství, tak i v filosofiích a náboženstvích Orientu, ve středověké mystice i v moderní vědě, zejména v relativistické a kvantové fyzice, která údajně vyvrací newtonovsko-karteziánské pojetí světa. O této složité, často kontroverzní koncepci se někdy mluví jako o New Age filosofii, a o nové interpretaci fyziky, kterou formuloval Fritjof Capra v knize „Tao fyziky“, jako o New Age fyzice. K dalším rozvoji New Age přispěli i filosofové vytvořením postmodernismu, nové filosofické koncepce, která má nahradit materialistický modernismus. Stoupenci New Age se domnívají, že příchod nového věku se dá definovat i astronomicky. Severní projekce zemské osy, která se pomalu otáčí (precese) ve Zvěrokruhu s periodou 26.000 let, v současné době přechází na začátku jara ze souhvězdí Ryb do souhvězdí Vodnáře. Nový věk, který nastupuje s novým tisíciletím, je proto „Věkem Vodnáře“.

Filosofie New Age je charakterizována odmítáním racionality a kritického myšlení, odmítáním redukcionismu a používáním opačného, holistického přístupu (viz Holismus), a je provázena šířením všemožných pseudovědeckých, paranormálních přístupů a představ, jako je mystika, magie, astrologie a alchymie, reinkarnace, mimozemšťané a jejich UFO, spiritismus nebo jeho dnešní forma channeling. Zdůrazňuje se osobní svoboda a sebeurčení, hledají se nové role pro pohlaví (gender), rozvinulo se „ekologické“ (viz Ekologismus) hnutí. V rámci hledání nové spirituality byli a stále jsou v západních zemích s nadšením přijímání různí mystici a guruové z Orientu a vznikají nové sekty a náboženská hnutí. Nejznámější z nich je Maharischi Mahesh Yogi a jeho Transcendentální meditace. Mezi nadšenými příznivci a propagátory New Age názorů je mnoho umělců, z nichž snad nejvlivnější byla herečka Shirley MacLeanová, která pořádala přednášky, vystupovala ve všech médiích a vydávala své mystické knihy v milionových nákladech. Mystice a víře v astrologii podlehli i někteří politici (např. Reagan), kteří se řídili předpověďmi astrologů, jiní z nich podlehli víře v účinnost pseudovědeckých léčebných metod. Postupně začali módní New Age filosofii využívat i všemožní podnikatelé, pro které se nové myšlenky staly bohatým zdrojem zisku. Pořádali kurzy New Age, vydávali knihy a časopisy plné New Age ideologie, dodnes vyrábějí a prodávají nejrůznější magické a šarlatánské výrobky, ošacení, odznaky, obrazy, které nabízejí na esoterických shromážděních. Vznikl tak prosperující New Age byznys, který zneužívá sklon naivních lidí i mnohých intelektuálů, postrádajících základní přírodovědecké vzdělání, věřit všemu novému, záhadnému, nesrozumitelnému. New Age myšlení také zvýšilo zájem o alternativní medicínu a její spirituální metody, meditaci (viz Meditace), léčení vírou, ale i o všechny ostatní pseudovědecké metody s orientálními nebo magickými kořeny, jako je akupunktura, parapsychologie a homeopatie.

Hodnocení: New Age filosofie je iracionální směsicí náboženských a pseudovědeckých představ. Nepochybně přispěla ke vzestupu spirituality, orientaci na duchovní stránky života, což lze hodnotit jako jev pozitivní, ale soupis negativních stránek je podstatně delší. Zdůrazňování osobní svobody a pocit nezávislosti na objektivním světě vede k přílišnému egocentrismu, víra v pseudovědecké metody alternativní medicíny může vést k poškozování zdraví pacientů, zdůrazňování návratu k přírodě a odpor k vědě anových technikám může mít negativní celospolečenský efekt, např. při zavádění geneticky modifikovaných potravin nebo pro rozvoj jaderné energetiky apod. Příslušnost k sektám vede někdy k závislosti a ztrátě kontaktu s reálným světem. I masové sebevraždy stoupenců některých sekt patří mezi důsledky New Age ideologie.

Odkazy: Lexikon der Parawissenschafen
Hledat heslo New Age také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 13:55
New Age - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573332
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE