O nás
27.05.2006 135142 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132853 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Homeopatie verze pro tisk

Homeopatii, vedle akupunktury nejrozšířenější obor alternativní medicíny (viz Alternativní medicína), vytvořil Samuel Hahnemann (1755 - 1843) sdružením několika zvláštních starších neortodoxních léčebných principů. Svou teorii nazval, na rozdíl od allopatie (allos = řecky jiný) homeopatií (homoios = podobný). Svou teorii publikoval v knize „Organon der rationellen Heilkunde“ v r.1810 v Lipsku. Homeopatie byla s nadšením přijata, protože byla zprvu úspěšnější než tehdejší medicína, která svými hrubými zákroky pacienty spíše poškozovala. Homeopatie se rychle rozšířila do okolních zemí a postupně do celého světa. Z téměř desítky jejích principů jsou nejdůležitější dva: princip léčby podobného podobným (similia similibus curentur) a princip infinitezimálního - nekonečně malého - dávkování. Znamená to, že pacient je léčen prakticky nulovou dávkou takové látky, jejíž požití u zdravého jedince vyvolává příznaky podobné příznakům choroby. Specifický je způsob přípravy léků. Jeden díl matečné tinktury, připravené většinou macerací rostlinných nebo živočišných tkání, ale i z minerálů, se ředí za stálého protřepávání deseti díly (decimální, D ředění) nebo sty díly (centezimální, C nebo HC ředění) vody nebo alkoholu. Výsledný roztok se ředí (potencuje) dál stejným způsobem, mnohdy až do hodnot několika set i více C. Když je dosaženo ředění C 10 - C 12 , prakticky mizí z roztoku poslední molekula původní látky. Účinek výsledného preparátu, ať už v podobě kapek nebo granulí, vysvětluje homeopatie tak, že léčebná složka má duchovní povahu a že její efekt byl tlumen hmotou. Proto s postupným odstraňováním hmoty stoupá léčebný efekt. Další zvyšování účinku po odstranění poslední molekuly vysvětlují dnes homeopati tak, že po molekulách původní látky zůstávají v roztoku stále se množící „otisky“. Kuriózní je i diagnostika. Homeopatie neuznává diagnostické jednotky vědecké medicíny, nevyšetřuje pacienta fyzikálně ani laboratorně, ale řídí se subjektivními výroky pacienta, jeho pocity a náladami. Nejvyšší formou homeopatické léčby je tzv. konstituční léčba, kdy se podle typu a individuálních vlastností pacienta vybere lék, který má být specificky účinný na konkrétního pacienta, a který má mít při jediné dávce mohutný a dlouhodobý efekt na všechny současné choroby pacienta a jejich minulé příčiny.

Homeopatie se nevyvíjela stejnoměrně. Zájem o ni prodělal několik vln a kolísal od nadšeného přijímání až k jednoznačnému odmítnutí. V současné době homeopatii provozují léčitelé i lékaři. Zajímavé je, že homeopatie po Hahnemannovi nikdy neměla, a ani dnes nemá jednotnou podobu. Existuje řada škol, a homeopati se sdružují do několika často soupeřících společností. Klasická homeopatie anglo-amerického typu dodržuje přísně Hahnemannovy zásady, francouzská homeopatie mnoho z jeho zásad opustila a přiblížila se konvenční medicíně, jinou podobu má zase německá, rakouská nebo indická forma homeopatie. I v České republice je homeopatie rozštěpena do několika organizací.

Hodnocení: Homeopatie je absurdní výmysl, který dnes nemá žádné opodstatnění. Je založena na principech, které jsou v příkrém rozporu s tzv. přírodními zákony i s vědeckými poznatky. Každý z jejích principů lze snadno vyvrátit jednoznačnými věcnými i logickými argumenty. Např. otisky původní látky v homeopatickém roztoku, prakticky ve vodě, nemohou existovat, protože strukturní klastry vody mají nanosekundovou životnost. Pokud by otisk existoval, jeho trvání by bylo také v jednotkách nanosekund a nepřenášel by se v dalším čase. Účinnost homeopatik byla také ověřována dvojitě slepými experimenty. Pokud jsou provedeny na seriózním pracovišti, jsou výsledky negativní. Několik dosud provedených metaanalýz účinnost homeopatických preparátů nepotvrzuje. Lékařské odborné organizace homeopatii považují za disciplínu pseudovědeckou. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně proto vyloučila Českou homeopatickou společnost ze svých řad. Homeoptika jsou sice protismyslně zařazena mezi léky, ale léky zvláštního druhu, u nichž se kontroluje jen bezpečnost, ale neověřuje se jejich účinnost, protože se nepředpokládá. Z různých ekonomických, ideologických a politických důvodů je však homeopatie některými státy, lékařskými institucemi i zahraničními pojišťovnami akceptována nebo tolerována.

Odkazy: Bíba V.: Účinnost homeopatik a způsob jejich registrace. In: da kontra iracionalita 1. Sborník. Academia, Praha 1998, 121-124
Fleissig J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995
Handbuch Die Andere Medizin
Heřt J.: Homeopatie. In: da kontra iracionalita 1. Sborník. Academia 1998, 107-119
Heřt J.: Věčný spor o homeopatii. Zpravodaj v jednotkách nanosekund a nepřenášel by se v dalším čase. 11, 3/2005
Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, antroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997
Mornstein V: Potěmkinova medicína. Zpravodaj SISYFOS 4, 2/1998
Kolektiv autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995
Plášek J., Zvárová J.: Je homeopatické léčení účinnější než placebo? Časopis lékařů českých 135, 18/1996, 575-579
Prokop P.: Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství. Avicenum, Praha 1983
Škrabánek P., McCormick J.: Pošetilosti a omyly v medicíně. Nakl. Lidové noviny, Praha 1995
Hledat heslo Homeopatie také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 13:31
Homeopatie - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9357 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8481 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4190 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5573315
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE