O nás
27.05.2006 123514 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 125126 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Slovník esoteriky a pavěd - vytvořil Jiří Heřt

Do okénka formuláře zadejte hledané slovo či výraz. Vyhledávač nelpí na velikosti písmen či diakritice; proto pokud zadáte např. heslo VéDa, najde všechny položky např. se slovem věda či Ajurvéda, apod. Pokud heslo ve slovníku existuje, vypíše se odkaz.

Chcete-li, můžete si ovšem také nechat rovnou vypsat všechna hesla jako seznam odkazů.
Napište hledaný výraz nebo jeho část:

Kliknutím na jednotlivé písmeno se vypíší ze slovníku všechna hesla, začínající na toto písmeno

Esoterika verze pro tisk

Esoterika (z řeckého esotericos = vnitřní, obrácené dovnitř), jindy označovaná jako hermetismus, je termín pro širokou sféru dříve tajných, dnes spíše tajemných učení, která byla přístupná jen osobám vyvoleným a zasvěceným. Podobný význam má termín okultismus, který se však spíš používá pro praktickou stránku esoteriky, filosofického pohledu na svět. Cílem esoteriky je poznat skrytá tajemství světa pohledem "z vnitřku". Esoterika vychází ze starých gnostických názorů judaistických, řeckých i křesťanských, později se odvolávala především na mýtickou postavu Herma Trismegista, který údajně žil ve 2.-3. století před Kristem. Jeho základní myšlenkou byla představa, že pozemský svět je obdobný světu nebeskému podle hesla: "jak nahoře, tak dole". Makrokosmos má odpovídat mikrokosmu. Ústřední představou esoteriků je přesvědčení o existenci nemateriálního, duchovního světa (astrál), který je prostředníkem mezi Bohem a pozemským životem. Na středověkou esoteriku navazoval později řád Rozenkruciánů a Svobodných zednářů, do jejího rámce patří i theosofie a Steinerova antroposofie, a jejím pokračováním je ve 20. století filosofie New Age i postmodernismus s jeho ideou, že vše je možné - tvrdit, připustit, obhajovat (anything goes). Zatímco středověká esoterika vycházela z evropských kořenů, její současná podoba je charakterizovaná přijímáním mystických prvků z filosofie a náboženství kultur celého světa. Pro esoteriku jsou typické monistický postoj (vše vychází z jediného principu), holistický přístup, důraz na duchovní stránku přírody a vesmíru, víra v existenci astrálu, čaker, karmy, reinkarnace. Metodou esoterického "poznání" je pak spekulace, meditace, magie, mimosmyslové vnímání, jasnozření. Rámec esoteriky se v posledním století zásadně změnil vlivem médií a zpřístupnění všeho toho, co bylo kdysi obsahem schůzek uzavřených kruhů jedinců. Tajné znalosti, rituály, symboly, pomůcky, vše se stalo veřejné, stalo se dokonce spíše hrou, zábavou nebo výdělečným nástrojem v rukou léčitelů. Nejlepší obraz, jak vypadá současná esoterika v praxi, dokládají veletrhy Esoterika na pražském výstavišti v Holešovicích, kde vedle nabídek nejrůznějších esoterických výrobků přednášejí "tibetští mniši, duchovní vůdce kmene Černonožců, kolumbijský šaman, odborníci na reinkarnaci i zdravou výživu." K esoterice se hlásí i mnohé známé osobnosti, zejména z uměleckého světa, např. herečky K. Fialová, L. Skořepová, K. Gott.

Hodnocení: Esoterika je oblast, zabývající se nereálným, nemateriálním a technickými prostředky nebo metodami vědy nepoznatelným světem. Principy "duchovního poznávání" v esoterice se neslučují s kriticko-racionálním přístupem vědy. Existence astrálního světa a jeho obyvatel, aury, čaker, astrálu, karmy apod. není ověřitelná, jde o pouhé zajímavé myšlenkové konstrukce charakteru fantasmagorií. Široce je esoterika využívána léčiteli a šarlatány všeho druhu a propadají jí lidé, u nichž emocionalita převažuje nad racionalitou.

Odkazy: Heřt J.: Okultismus v medicíně. In: da kontra iracionalita 1. Sborník. Academia, Praha 1998, 131-144
Lexikon der Parawissenschaften
Libovický S.: Okultismus a věda. Vlastním nákladem, Praha 1994
Stamm H.: Achtung Esoterik. Pendo, Zürich, München 2000
Vojtíšek Z.: Encyklopedie náboženských směrů. Portál, Praha 2004
Hledat heslo Esoterika také pomocí Google: česky / v kterémkoli jazyce
Heslo přidáno do slovníku 06.09.2007 | 13:19
Esoterika - Slovník esoteriky a pavěd | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 30318 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 666 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 1. 2018, 17:00 hodin
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 1926 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5212830
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE