O nás
27.05.2006 123514 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 125126 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

Archiv článků - bludný balvan
Proslov při předávání XIX. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2016
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Viliam Poltikovič a Jiří Vokáč Čmolík za odhalení cest k řešení globálního nedostatku životních zdrojů
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Společnost Miroslav Skalický medicaHERBA a Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti JEP za šíření a podporu svérázné metody detoxikace vagíny dle receptu tibetských mnichů
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - Mgr. Libor Votoček za šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Konzultační a terapeutický institut Praha za posílení imaginární složky komplexní medicíny
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2016 - JUDr. Erika Hájková, alias Erika Magdalena Peprná za vysoce kvalifikovanou diskreditaci medicíny, jakož i jasnovidné šíření alternativ všeho druhu
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2016 - Homeopatická lékařská asociace, z. s. za usilovnou a všestrannou homeopatickou potenciaci medicínských znalostí
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2016
Proslov při předávání XVIII. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2015
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Jan Hnízdil za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích odborné i laické veřejnosti
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Fakultní nemocnice v Hradci Králové za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví
Stříbrný Bludný balvan kategorii jednotlivců za rok 2015 - Prof. M.D. Tp.D. PhDr. Ján Šramo, Ph.D. za renezanci neomylné antropologické biotypologie; s úžasem nad jeho akademickou kariérou
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rada Českého rozhlasu v Praze za odstrašující příklad zdůvodnění, proč Český rozhlas Dvojka vysílal pavědecké díly v seriálu „Kupředu do minulosti“
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2015 - MUDr. Libor Němec za kvalifikovanou propagaci a využívání diagnostických metod non lege artis
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2015 - Rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. za poskytování alternativně nadstandardní zdravotní péče
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2015
Proslov při předávání XVII. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2014
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - prof. Ing. Jiří Militký, CSc. za vývoj textilií proti „elektrosmogu“ a za desinformace o jeho působení na zdraví
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Mgr. Kateřina Konrádová a spol. za propagaci a užívání irisdiagnostiky k léčbě s občas nečekanými vedlejšími účinky
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Dalibor Kuběna za zpřístupnění největšího objevu holistického léčení v tomto století českým pacientům
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2014 - Mgr. Alžběta Šorfová za trpělivou přípravu veřejnosti na duchovně-energetickou transformaci
Bronzový Bludný balvan za rok 2014 v kategorii družstev - Ota Nepilý a spol. za propagaci oxidu chloričitého jakožto všeléku na všemožné neduhy, včetně rakoviny
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2014
Proslov při předávání XVI. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2013
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - MUDr. Ludmila Eleková za udatné tažení proti očkování
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o.
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Prof. RNDr. Antonín Jiří Mejsnar, DrSc., IOM za pozoruhodné zatemnění problematiky evoluční biologie
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2013 - firma DAP Services, a.s. za iracionální psychodiagnostiku „Barvy života“
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2013 - Igor Chaun za velkorysou mediální propagaci pseudovědeckých idejí a jejich nositelů
Bronzový Bludný balvan za rok 2013 v kategorii družstev - Protiproud – Kontrarevoluční magazín Petra Hájka za vytrvalé odhalování všemožných spiknutí
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2013
Videozáznam a fotografie z udílení XV. Bludných balvanů Sisyfa za rok 2012
Proslov při předávání XV. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2012
Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - RNDr. Jan Frank
Zlatý Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - Česká televize
Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firmy Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR
Stříbrný Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Dr. George Egely
Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii družstev - firma Bc. Milan Popelka
Bronzový Bludný balvan 2012 v kategorii jednotlivců - Pavel Mácha
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2012
Záznam ze XIV. předávání Bludných balvanů na ČT24 a Jak to vidí Max Kašparů na ČRo2
Proslov při předávání XIV. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2011
Zlatý Bludný balvan 2011 - PhDr. et Ing. Ivan Bertl
Zlatý Bludný balvan 2011 - Společnost Quantum Medical Institute
Stříbrný Bludný balvan 2011 - Ing. Andrej Dragomirecký
Stříbrný Bludný balvan 2011 - Bioinstitut o.p.s.
Bronzový bludný balvan 2011 - Karolína Loskotová zvaná Aluška
Bronzový bludný balvan 2011 - Adam B. Bartoš a tým serveru Freeglobe.cz
Dnešní předání Bludných balvanů živě na internetu ČT24
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2011
Proslov při předávání XIII. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2010
Zlatý Bludný balvan 2010 - Martin Sobotka
Zlatý Bludný balvan 2010 - Akademické kvarteto Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Stříbrný Bludný balvan 2010 - Pavel Kábrt
Stříbrný bludný balvan 2010 - firma ORGONITY.CZ
Bronzový Bludný balvan 2010 - Dr. Raymond A. Moody jr.
Bronzový Bludný balvan 2010 - firma Green Way HHO
Pozvánka na předávání Bludných balvanů za rok 2010
Petr Hájek z opice nepochází (Ad Zlatý Bludný balvan za rok 2009)
Proslov při předávání XII. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2009
Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Zlatý Bludný balvan za rok 2009 - Petr Hájek
Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. R. Kubínek, CSc.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2009 - Ing. Josef Schrötter
Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Sympatie, s.r.o.
Bronzový Bludný balvan za rok 2009 - Václav Jílek a Václav Blažejovský
Bludné balvany za rok 2009 již 8. března 2010 - pozvánka
Proslov při předávání XI. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2008
Zlatý Bludný balvan za rok 2008 - Rada České televize
Zlatý Bludný balvan rok 2008 - MUDr. Josef Jonáš
Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - společnosti MAKAM, sro. a Amaranta, sro.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2008 - JUDr. Darja Macáková
Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - Maranatha, o. s.
Bronzový Bludný balvan za rok 2008 - RNDr. Emil Páleš, CSc.
Bludné balvany za rok 2008 již 16. března 2009 - pozvánka
Proslov při předávání X. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2007
Tisková zpráva Českého klubu skeptiků Sisyfos
Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Tomáš Pfeiffer
Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - Jaroslav Dušek
Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - Milan Gelnar
Zlatý Bludný balvan za rok 2007 - Julius a Beáta Patakyovi
Stříbrný Bludný balvan za rok 2007 - ENNEA ČR, o.p.s.
Bronzový Bludný balvan za rok 2007 - MUDr. Karel Erben, Svaz pacientů...
Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - Prof. MUDr. Stanislav Grof, M.D., Ph.D.
Jubilejní Diamantový Bludný Arcibalvan - firma Antonín Baudyš, otec a syn
Bludné balvany za rok 2007 již 17. března 2008 - pozvánka
Autorizovaný záznam vystoupení Mimozemšťana na Bludných balvanech za rok 2006
Proslov při předávání IX. Bludných balvanů Sisyfa za r. 2006
Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - Erich von Däniken
Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - Mgr. Jiří Čehovský
Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - MVDr. Josef Staněk
Zlatý Bludný balvan za rok 2006 - redakce časopisu Vesmír
Stříbrný Bludný balvan za rok 2006 - WIGOPOL - Mauerentfeuchtung-Systeme
Bronzový Bludný balvan za rok 2006 - Společnost Noetis
Bludné balvany za rok 2006 již 12. března 2007 - pozvánka
Proslov při předávání VIII. Bludných balvanů SISYFA za r. 2005
Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Antonín Baudyš mladší
Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - Jaromír Kozák
Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Eva Ostrčilová
Zlatý Bludný balvan za rok 2005 - Česká tisková kancelář (ČTK)
Stříbrný Bludný balvan za rok 2005 - nakladatelství Alman
Bronzový Bludný balvan za rok 2005 - Tachyon Czech
Proslov při předávání VII. Bludných balvanů SISYFA za r. 2004
Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - Eduard Boháč
Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - Ing. Pavel Kozák
Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Marek JANÁČ
Zlatý Bludný balvan za rok 2004 - firma AMIKUS s.r.o.
Stříbrný Bludný balvan za rok 2004 - firma SAFFRON sro.
Bronzový Bludný balvan za rok 2004 - Česká televize, pořad "Sama doma"
Proslov při předávání VI. Bludných balvanů za r. 2003
Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - Petr Messany
Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - JUDr. Jan Hnilica
Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - ing. Vlastimil Žert
Zlatý Bludný balvan za rok 2003 - deník MF DNES a deník ROVNOST
Stříbrný Bludný balvan za rok 2003 - Ing. Kokštein, MVDr. Prokop a Anatolij Iaguiiaev
Bronzový Bludný balvan za rok 2003 - firma Phoenix
Bludné balvany za rok 2002 - krátký souhrn
Bludné balvany za rok 2002 - podrobné zdůvodnění
Protest laureátky akademické malířky Jiřiny Průchové
Zasvěcenci dostali počtvrté Bludné balvany
Bludný balvan za rok 2001 - podrobné zdůvodnění
Bludný balvan za rok 2001 - stručný souhrn
O Bludných balvanech na Radiožurnálu 17. 5. 2001
Skeptici rozdávali bludařům balvany - Bludné balvany za rok 2000
Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Doc. RNDr. Ivo Chudáček, DrSc.
Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - Vladimír Kubeš
Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců za rok 2000 - MUDr. Stanislav Grof
Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Firma Embitron
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - Nedělník Blesk
Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2000 - www.doktorka.cz
Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Doc. Ing. Antonínu Baudyšovi
Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - RNDr. Milanu Rýzlovi
Bronzový bludný balvan za rok 1999 - Arthuru Bolsteinovi
Zlatý bludný balvan za rok 1999 - Institutu celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše
Stříbrný bludný balvan za rok 1999 - Televizi Prima
Bronzový bludný balvan za rok 1999 - firmě AQUAPOL spol. s r.o.
Bludné balvany Sisyfa za rok 1998
Archiv článků | Sisyfos - český klub skeptikůCeny bludný balvan | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
05.04.2016 30318 hits
Platba členských příspěvků

Informaci ohledně členských příspěvků si můžete přečíst
Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 666 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 1. 2018, 17:00 hodin
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK ...

Přednášky ostatní
11.12.2017 1926 hits
Kladno - 12. prosince 2017

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Medicína založená na důkazech

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Kdy?

úterý 12. prosince 2017 od ...

Přístupy od 3/2006
5212826
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE